Menyknapp

Anmälan prövning GR/GY

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg? Då kan du göra en prövning. En prövning ger dig möjligheten att få ett betyg.

Du kan göra max två prövningar per period.

Ansökan för prövning är öppen följande perioder:

10 december - 28 februari │ Prövning genomförs under maj-juni.
10 juni - 10 september │ Prövning genomförs under november.

Alla tider är bindande

Vid sjukdom krävs läkarintyg som skickas till expeditionen. Missar man en del av prövningen så missar man hela prövningen.
Glöm inte att ha med giltig legitimation vid alla provtillfällen.

Du kommer att få besked om prövningen beviljats eller ej via mail.
Är prövningen beviljad skall du betala prövningen inom 1 vecka. Du får besked via mail hur du går tillväga för att betala din prövningsavgift och kontakta anvisad lärare. Görs inte detta stryks din ansökan och du får söka på nytt vid nästa prövningsperiod.

Kostnad

Prövningen kostar 500 kr. Det är en lagstadgad administrativ avgift.
Erlagd avgift återbetalas ej.

Prövningen är avgiftsfri:
För dig som har betyget F i en kurs på gymnasial eller grundläggande nivå som du ska pröva i.
För dig som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning och inte har nått upp till nivån för betyget E.

Publicerad:

Publicerad: