Menyknapp

Övriga verksamheter

  • Menybild

    Prövning

    En prövning innebär att du läser in ett ämne på egen hand enligt kursplanen och gör ett prov. Du får betyg utifrån betygskriterierna i respektive kurs.
  • Menybild