Menyknapp

SFI - svenska för invandrare

SFI är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Du får också kunskaper om det svenska samhället. SFI vänder sig till dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål. All undervisning är kostnadsfri (gratis).

Det finns fyra kurser A, B, C och D. Du kan börja på sfi under hela året och du följer en individuell studieplan. När du avslutat en kurs får du ett betyg. 

Så här ansöker du till SFI

Samtal med en studie- och yrkesvägledare

Boka en tid med Studie- och yrkesvägledare.

Ni pratar på svenska, engelska eller på ditt modersmål och i så fall behöver du boka en tolk.

Studie- och yrkesvägledaren ställer frågor om:

  • tidigare utbildning
  • kunskaper i andra språk
  • arbete
  • din tid i Sverige.

Anmäl dig

Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att göra en webbansökan.

Skolan kallar dig till kursstart

När du har anmält dig till sfi och haft samtal med studie- och yrkesvägledare kallar vi dig till kursstart via e-post eller post till din bostad.

Håll koll på din skräppost/spam – ibland hamnar e-post där.

Kontakta Studie- och yrkesvägledare

Telefontider
Måndag: 10:00-12:00
Tisdag: 10:00-12:00
Torsdag: 10:00-12:00

Semesterstängt 4/7- 5/8. Telefontiden öppnar åter 6/8.

Telefon: 0522-69 61 90
E-post: syv-vux@uddevalla.se

Tre studievägar på SFI

Det finns tre studievägar inom sfi. Vilken studieväg du blir placerad i beror på din skolbakgrund från hemlandet.

Studieväg 1

Det är en långsam studieväg som i första hand vänder sig till dig som:

  • har kort eller ingen skolbakgrund från hemlandet
  • har studerat max sex år i skolan i hemlandet
  • inte kan läsa och skriva på ditt eget språk

Fyra kurser: A, B, C och D.

Du kan avsluta dina sfi-studier i studieväg 1 med intyg eller godkänt beyg efter avslutad kurs.

Studieväg 2

Studieväg 2 är för dig som har studerat flera år i grundskola eller studerat på gymnasiet. Här studerar vi lite snabbare än i studieväg 1.

I studieväg 2 läser man först kurs B, sedan kan man fortsätta till C och D.

Tre kurser: B, C och D.

Du kan avsluta dina sfi-studier i studieväg 2 med intyg eller med godkänt betyg.

Vill du läsa sfi studieväg 2 på kvällstid?

Du kan studera sfi en kväll i veckan.

Studieväg 3

Studieväg 3 passar dig som har studerat på universitet, som studerar snabbt och som kan arbeta självständigt.

C-kursen ger dig möjlighet att fortsätta dina studier i svenska på kurs D.

Två kurser: C och D.

Du kan avsluta dina sfi-studier i studieväg 3 med intyg eller med godkänt betyg.

Vill du läsa sfi studieväg 3 på kvällstid?

Du kan studera sfi en kväll i veckan.

Frågor och svar

Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska och är folkbokförd i Uddevalla kommun.

Uddevalla Vuxenutbildningen

Adress: Kaserngården 1A, Uddevalla.

Det beror på din studievana och på hur mycket tid du lägger ner på dina studier. Du studerar 15-18 timmar per vecka året runt eller 3 timmar kvällstid per vecka.

Tiden är begränsad.

Du kan börja med att läsa nyheter på enkel svenska. Det finns en tidning som heter 8 sidor. Har du dator och Internet finns det fyra bra adresser att börja med:

Här finns nyheter på enkel svenska, lexikon på olika språk mm Länk till annan webbplats.

Lexikon med TEXT och ljud Länk till annan webbplats.

Lexikon med BILD och ljud Länk till annan webbplats.

Svenska för alla Länk till annan webbplats.

  • Det finns inget studiestöd från CSN för sfi-studierna.
  • Du kan kombinera sfi-studierna med arbete eller praktik.
  • Du betalar ingenting för sfi-utbildningen.

Kontakta Studie- och yrkesvägledare

Telefontider
Måndag: 10:00-12:00
Tisdag: 10:00-12:00
Torsdag: 10:00-12:00

Semesterstängt 4/7- 5/8. Telefontiden öppnar åter 6/8.

Telefon: 0522-69 61 90
E-post: syv-vux@uddevalla.se

Sjuk- och frånvaroanmälan

Om du är sjuk och inte kan vara med på dina lektioner behöver du anmäla din frånvaro. Sjukintyg ska lämnas till skolan om du är sjuk längre än 7 dagar.

Ring eller mejla en lärare?

Sök bland personal och hitta kontaktuppgifter.

Publicerad:

Publicerad: