Menyknapp

Fusk och plagiat

Uddevalla Vuxenutbildning följer skolverketsregler gällande fusk och plagiat. På denna sida får du som studerar hos oss veta mer om vad det är, hur du undviker det och vad konsekvenerna av fusk och plagiat blir.

Vad menas med fusk?

Fusk är när du bryter mot de instruktioner du fått vid prov/tenta eller använder otillåtna hjälpmedel vid en bedömningssituation. Otillåtna hjälpmedel, är t.ex. fusklappar, anteckningar, hjälp av en vän eller klasskompis, mobiltelefon, surfplatt, dator eller böcker. Ibland är vissa hjälpmedel tillåtna vid ett prov/tenta i så fall meddelar din lärare det i förväg.

Stäm av med din lärare om du är osäker på vilka hjölpmedel som är tillåtna.

Vad är plagiat?

Plagiat innebär att du använder andras arbeten utan att ange källa och får dem att framstå som dina egna. Det kan handla om texter, diagram, tabeller och program till exempel. Även en liten del av ett textavsnitt från en bok eller från nätet räknas som plagiat.

Det är viktigt att du redovisar alla källor du har använt i ett arbete för att det inte ska räknas som fusk. Upphovsmannens namn, titel och år ska alltid anges för att källan ska vara spårbar oavsett om man refererar eller citerar.

Vad händer vid fusk eller plagiat?

Om du har fuskat kan det medföra att momentet eller kursen inte kan bedömas och du riskerar att dina studier försenas kraftigt. Vid upprepat fusk får eleven samtala med rektorn som kan vidta åtgärder som exempelvis avstängning enligt Skollagen 5 kap. 17§.

För inlämnade arbeten gäller att

  • författaren garanterar att arbetet är ett resultat av eget arbete och är formulerat med egna ord.
  • du följt lärarnas anvisningar när det gäller källhänvisningar.
  • arbetet inte innehåller material från ej namngivna källor.
  • läraren kan med elektroniska verktyg kontrollera ifall arbetet inte uppfyller kraven.
  • arbetet underkänns och händelsen rapporteras till rektor när plagiat/fusk upptäcks.

Publicerad:

Publicerad: