Menyknapp

Betyg & intyg

Betyg ger uttryck för hur du uppnått kursplanens kunskapsmål i respektive kurs. Dessa definieras i betygskriterierna. Läraren ger fortlöpande information om din studieutveckling och redovisar på vilka grunder betygsättning sker. Betyg sätts efter avslutad kurs.

Du måste själv kontakta receptionen och begära att få dina betyg utskrivna.

För att ditt betyg ska vara giltligt skall det vara underskrivet av rektor. Vi hanterar ditt ärende skyndsamt men det kan ta upp mot en vecka. Tänk på att skicka in formuläret i god tid om du behöver det för vidare studier eller arbetsgivare.

För att vuxenutbildningen ska kunna utfärda gymnasieexamen/slutbetyg måste du i god tid kontakta studie- och yrkesvägledarna då du behöver skriva under/godkänna din planering.

Vill du beställa betygsutskrift?

Betygsdokument

Om du läst på gymnasienivå kan du ha fått olika dokument beroende på när du studerade samt hur mycket du har klarat av.

Saknar du dina betygsdokument

Har du läst på en grundskola eller gymnasium i Uddevalla kommun och inte har dina betyg kan du beställa kopior på din gamla skola om det inte är mer än 5 år sedan du slutade. Är det mer än 5 år sedan du studerade kan du beställa kopior på kommunarkivet Länk till annan webbplats. .

Har du läst i en annan kommun vänder du dig till den kommunen för att få ut betygen.

Publicerad:

Publicerad: