Menyknapp

Tyck till om vår verksamhet

Målsättning för Uddevalla Vuxenutbildning

Alla som studerar, arbetar eller på annat sätt kommer i kontakt med oss och vår verksamhet har rätt att bli behandlad på ett respektfullt och professionellt sätt. De har också rätt att känna sig trygga och få den hjälp och stöd som de önskar.

Den som av någon anledning inte är nöjd med vårt bemötande eller som har beröm eller synpunkter är välkomna att göra det.

Synpunkter kan göras

Din synpunkt skickas vidare för ev. åtgärd.
Du får besked om vad som händer i ditt ärende.

Alla synpunkter av allvarlig art diarieförs.

Publicerad:

Publicerad: