Menyknapp

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Vuxenstudier skiljer sig från grundskolan och ungdomsgymnasiet. Oftast har du färre lektioner här vilket innebär mer självstudietid. Genom att ha kunskap om ditt eget lärande och hur du kan planera din tid blir du effektivare i din inlärning.

Tveka inte att höra av dig om du känner osäkerhet inför studierna. Har du haft svårigheter i skolan tidigare? Kontakta oss gärna redan innan kursstart, så att vi tillsammans kan se på ett bra upplägg just för dig!

Specialpedagog

Som studerande har du rätt till pedagogiskt stöd som underlättar dina studier. Specialpedagogen kan ge dig råd och hjälp med struktur.

  • Vilken är din inlärningsstil?
  • Vilken studieteknik passar dig?
  • Kan du planera din tid?
  • Hur arbetar du med din motivation?

Utav specialpedagog kan också få

  • en kartläggning av din läs- och skrivförmåga
  • intyg till körkortsprov (gäller endast studerande på Vuxenutbildningen)
  • utredning angående läs- och skrivsvårigheter inför högskoleprovet
  • stöd och hjälp att anpassa dina studier
  • Hjälp med kompensatoriska hjälpmedel och anpassningar när du studera.

Kontakt

Publicerad:

Publicerad: