Menyknapp

Uppdragsutbildning

Har du behov av fortbildning och kompetensutveckling för din personal? Du bestämmer innehållet - vi levererar!

Sedan lång tid har vi erfarenhet av utbildning för vuxna och ett kontinuerligt samarbete med företag, organisationer och myndigheter. I vårt ordinarie utbildningsutbud finns en mängd kurser på olika nivåer och med flexibla lösningar. Utifrån det utbudet finns möjligheter till validering* av individens befintliga kunskaper.

Vi kan också skräddarsy ett kursupplägg, utifrån ditt företags och din personals specifika behov och önskemål. Kursen leder då inte till betyg, men deltagarna får intyg, på genomförda moment.

* Validering; innebär att du kan få dina teoretiska och praktiska kunskaper inom ett specifikt område, testade. Efter en validering kan du få ett intyg på dina kunskaper eller göra en prövning, för att få ett betyg.

Du väljer själv var kursen skall genomföras, på ditt företag eller inom vuxenutbildningens lokaler. Välkommen att ta kontakt med oss, för att diskutera ditt företags och din personals fortsatta kompetensutveckling!

Tidigare uppdragsutbildningar

Schemaläggning │Dokumentation │Affärsengelska │Retorik │Mötesteknik │Presentationsteknik Data/IT │behovsanpassad Personligt Ledarskap │Medarbetarskap │Teamutveckling UGL (Utveckling Grupp Ledare) Handledarutbildning │Mentorskap Stress- och konflikthantering Utvecklingssamtal │Svåra samtal Projektledning │Projektmetodik Strategisk kompetensförsörjning Analys │Kartläggningsarbete Hälsoprofiler │Hälsoprofilbedömning Hygienkörkort │Livsmedelshygien Bokföring │Lönehantering │Redovisning och beskattning Marknadsföring Företagsekonomi

Välkommen att kontakta oss!

Publicerad:

Publicerad: