Menyknapp

Elevråd

Som student på Uddevalla Vuxenutbildning har du möjlighet att framföra dina synpunkter på utbildningens upplägg och genomförande.

Dina synpunkter är viktiga för oss och bidrar till kvalitetssäkringen den utbildning eller kurs du studerar. Elev rådet ger dig möjlighet att påverka din utbildning och skolans arbetsmiljö. Vi träffas vid några tillgällen per läsår.

Kontakta oss om du vill vara med i elevrådet!

Kontakt

Publicerad:

Publicerad: