Menyknapp

Samverkan Skola Arbetsliv

Samverkan skola arbetsliv är så mycket mer är att tillhandahålla praktikplats. Genom att erbjuda studiebesök, vara gästföreläsare, delta i utbildningens marknadsföring etc bidrar ni till ökad kunskap om arbetsmarknaden idag, en uppdaterad bild av yrkesområdet och ökar yrkets attraktivitet bland unga och vuxna i omställning.

För att matcha vårt utbildningsutbud, till aktuellt kompetensbehov, lokalt och regionalt, behöver arbetsgivare delta tidigt i processen. Då kan ni påverka utbildningsutbudet till innehåll, dimensionering och upplägg så att det svarar mot era kommande kompetensbehov.

  • Menybild

    Om praktik

    Som företag kan ni få nya idéer, rekrytera unga talanger, utveckla befintlig personal, öka konkurrenskraften och bidra till samhället genom att ta emot elever på praktik.
  • Menybild

    Uppdragsutbildning

    Välkommen att ta kontakt med oss, för att diskutera ditt företags och din personals fortsatta kompetensutveckling genom anpassad uppdragsutbildning