Menyknapp

Innehåll prövningar

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand utifrån gällande kursplan/ ämnesplan. Observera att du inte har någon rätt till lärarhjälp och att du själv skaffar ev. litteratur.

OBS! Alla tider för är bindande. Vid sjukdom krävs läkarintyg som skickas till expeditionen. Glöm inte att ha med giltig legitimation vid alla provtillfällen.

Upplägget på prövningen

Inlämningsuppgift
Prövningen börjar med en inlämningsuppgift där du själv gör en laboration eller en vetenskaplig rapport.
Inlämningsuppgiften ska lämnas in innan det teoretiska provet och vara
godkänd.

Teoretiskt prov
De skriftliga delarna testar hela kursens innehåll. Faktakunskap, begrepp, förståelse och problemlösning. På alla prövning prov krävs att prövaren har med legitimation.

Kurslitteratur

Biologi 1 - Iris Biologi 1, Gleerups förlag

Biologi 2 - Iris Biologi 2, Gleerups förlag


Naturkunskap 1a1 - Gleerups förlag , synpunkt , Naturkunskap 1b
Naturkunskap 1a2 - Gleerups förlag , synpunkt , Naturkunskap 1b
Naturkunskap 1b - Gleerups förlag , synpunkt , Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2 - Gleerups förlag , synpunkt , Naturkunskap 2

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Ämnets syfte och kunskapskrav
Biologi 1 och Biologi 2 Länk till annan webbplats.
Naturkunskapskurserna Länk till annan webbplats.

 1. Receptive Skills test (Reading och Listening från de Nationella Provet). Vid Receptive Skills testet prövas hör- och läsförståelsen. Om provet blir underkänt så avslutas prövningen.

 2. English short story (Writing and Speaking). I denna del skall två noveller läsas och analyseras. En skall presenteras muntligt och den andra i en skriftlig uppsats.

 3. English Speaking Countries. Du får länkar till videos och hemsidor med information om olika engelsktalande länder. På det följer ett digitalt prov som görs på plats.

 4. Production Skills test (Speaking and Writing från de Nationella Provet). Avslutningsvist görs de resterande delarna av Nationella Provet.

För att göra del 2 – 4 ska elev ha uppnått minst ett E på den första delen. Samtliga delar av prövningen måste bli godkända för att få ett slutbetyg. Om du önskar höja ett tidigare satt betyg är det avgörande att del 1 av prövningen återspeglar det önskade betyget. När alla delarna är gjorda och betygsatta sätts ett slutbetyg och elev informeras muntligt eller skriftligt. Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven.

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Skolverkets kursplan Länk till annan webbplats.
Du kan även bekanta dig med och öva på det Nationella provet i engelska 5 genom följande länk: NP Engelska 5 Länk till annan webbplats.

Kurslitteratur

Solid Gold 1. (SG). Eva Hedencrona et al. (2014). Studentlitteratur: Lund
ISBN: 9789144084176

Solid Gold 1. Key
ISBN: 9789144104041

English Grammar Check, (EGC)
Kan köpas i skolans expedition för 60kr.

 1. Receptive Skills test (Reading och Listening från de Nationella Provet). Vid Receptive Skills testet prövas hör- och läsförståelsen. Om provet blir underkänt så avslutas prövningen.

 2. English novel (Writing). En engelsk roman skall läsas och analyseras i en bokanalys.

 3. Literature (Culture). Du får länkar till videos och hemsidor med information om olika engelsktalande författare och litterära perioder. På det följer ett digitalt prov som görs på plats.

 4. English Speaking Countries (Speaking). En muntlig presentation av ett engelsktalande land hålls enligt instruktioner.

 5. Production Skills test (Speaking and Writing från de Nationella Provet). Avslutningsvist görs de resterande delarna av Nationella Provet.

För att göra del 2 – 5 ska elev ha uppnått minst ett E på den första delen. Om du önskar höja ett betyg är det avgörande att del 1 av prövningen återspeglar det önskade betyget. När alla delarna är gjorda och betygsatta sätts ett slutbetyg och elev informeras muntligt eller skriftligt. Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven.

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Skolverkets kursplan Länk till annan webbplats., även att bekanta sig och öva på det Nationella provet i Engelska 6 genom följande länk, se NP Engelska 6. Länk till annan webbplats.

Kurslitteratur

Solid Gold 2. (SG). Eva Hedencrona et al. (2015). Studentlitteratur: Lund
ISBN: 9789144107806

Solid Gold 2. Key
ISBN: 9789144110745

Advanced Grammar Check, (AGC)
Kan köpas i skolans expedition för 60kr.

Prövningen är uppdelad i tre delar.

De tre delarna i prövningen:
Prov: Historieuppgifter i källkritik, historiska begrepp, historiesyn och historiebruk
Prov: Det långa 1800-talet
Prov: Det korta 1900-talet

Mer information om prövningen kommer att finns tillgänglig i ett särskilt Google Classroom, dit du bjuds in när prövningen har påbörjats!

När alla delarna är gjorda och betygsatta sätts ett slutbetyg och elev informeras muntligt eller skriftligt. Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven.

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Skolverkets ämnesplan Länk till annan webbplats..



Prövningen är uppdelad i två delar.

De två delarna i prövningen:

 1. Prov: Historieuppgifter källkritik, historiska begrepp, historiesyn, historiebruk och Sveriges historia
 2. Prov: Antiken till renässansen

Mer information om prövningen kommer att finns tillgänglig i ett särskilt Google Classroom, dit du bjuds in när prövningen har påbörjats!

När alla delarna är gjorda och betygsatta sätts ett slutbetyg och elev informeras muntligt eller skriftligt. Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven.

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Skolverkets ämnesplan Länk till annan webbplats.


Prövningen är uppdelad i fem delar

De fem delarna i prövningen:

Prov: Historieuppgifter källkritik, historiska begrepp, historiesyn, historiebruk och Sveriges historia

Muntlig uppgift: Fördjupningsuppgift inom historieämnet

Prov: Antiken till renässansen

Prov: Det långa 1800-talet

Prov: Det korta 1900-talet

Mer information om prövningen kommer att finns tillgänglig i ett särskilt Google Classroom, dit du bjuds in när prövningen har påbörjats!

När alla delarna är gjorda och betygsatta sätts ett slutbetyg och elev informeras muntligt eller skriftligt. Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven.

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Skolverkets ämnesplan. Länk till annan webbplats.

 


Information om prövning

Prövningen är uppdelad i 6 delar.
I prövningen ingår INTE någon lärarledd handledning.


1. Prov i Word 1 (datasalen)
2. Excelprov (datasalen)
3. Prov i Word 2 (datasalen)

Om proven blir underkända avslutas prövningen.

4. PowerPointpresentation (muntligt)
5. Prov i Ergonomi (skriftligt)

Samtliga delar av prövningen måste bli godkända för att få ett slutbetyg. När alla delarna är gjorda och betygsatta sätts ett slutbetyg och elev informeras muntligt eller skriftligt. Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven.

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Ämnets syfte och kunskapskrav:

Skolverkets hemsida, Länk till annan webbplats. Information och kommunikation 1, kurskod INFINF01.

Rekommenderade läromedel för självstudier:

Teoriboken: Sök på ISBN: 9 789 185 989 904

Uppgiftsboken: Sök på ISMB: 9 789 185 989 904

Info & kommunikation 1, Office 365, Teori och Uppgifter
1.) Art.nr: BO-IOK365T (teori) och 2.) Art.nr: BO-IOK365U (uppgiftsboken)

Du kan beställa pdf-böcker på förlagets hemsida; Behandladeord.se Länk till annan webbplats.


Teoretiskt prov

Prövningen börjar med ett teoretiskt prov.
De skriftliga delarna testar hela kursens innehåll. Begrepp, förståelse och problemlösning.
Om man inte är godkänd på detta prov avbryts prövningen.

Laborativt prov

Ett tvådelat laborativt prov.
En del där vissa laborativa moment, labbsäkerhet och labbvana testas.
En del där laborativa arbetet testas djupare.
På alla prövningsprov krävs att prövaren har med legitimation.

Förslag på Kurslitteratur

Kemi 1: Gymnasiekemi 1 (Liber)
Kemi 2: Gymnasiekemi 2 (Liber)
Fysik 1: Impuls Fysik 1 (Gleerups)
Fysik 2: Impuls Fysik 2 (Gleerups)

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen på www.skolverket.se.
Kemi Länk till annan webbplats.
Fysik Länk till annan webbplats.

Skriftligt prov

Prövningen börjar med ett skriftligt prov. (Nationellt prov).
De skriftliga delarna testar hela kursens innehåll. Både förståelse och problemlösning.
Är man inte är godkänd på detta provet avbryts prövningen.

Muntligt prov

I många fall kan ytterligare komplement behövas för att kunna göra en exakt bedömning mellan betygssteg då sker detta genom ett eller flera muntliga prov. Besked om muntligt prov sker via mail.

Förslag till Kurslitteratur

Matematik 1a: Matematik 5000 1b (Natur och kultur)
Matematik 1b: Matematik 5000 1b (Natur och kultur)
Matematik 1c: Matematik 5000 1c (Natur och kultur)


Matematik 2a: Matematik 5000 2a (Natur och kultur)
Matematik 2b: Matematik 5000 2b (Natur och kultur)
Matematik 2c: Matematik 5000 2c (Natur och kultur)


Matematik 3b: Origo 3b eller Origo vux 3b/3c (Sanoma utbildning)
Matematik 3c: Origo 3c eller Origo vux 3b/3c (Sanoma utbildning)


Matematik 4: Origo 4 (Sanoma utbildning)

Kurslitteratur kan köpas i någon nätbokhandel ex. sanomautbildning.se Länk till annan webbplats., bokus.com Länk till annan webbplats. eller adlibris.com. Länk till annan webbplats.

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se www.skolverket.se Länk till annan webbplats.


Prövningen är uppdelad i tre delar

De tre delarna i prövningen:

 1. Prov: etik, moral, tro, religion och vetenskap
 2. Prov: Abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam)
 3. Prov: Asiatiska religioner (buddhism och hinduism)

Mer information om prövningen kommer att finns tillgänglig i ett särskilt Google Classroom, dit du bjuds in när prövningen har påbörjats! När alla delarna är gjorda och betygsatta sätts ett slutbetyg och elev informeras muntligt eller skriftligt. Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven.

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Skolverkets ämnesplan Länk till annan webbplats.

 

Litteratur

Söka svar: religionskunskap 1” Malin Mattsson Flenngård“ eller Söka svar: religionskunskap 1 och 2” Malin Mattsson Flenngård. Likvärdig litteratur går bra att använda.

 1. Skriftligt prov: privatreligiositet, sekularisering och new age + Samhällsfrågor kopplade till etik och moral, vetenskap och religion
 2. Inlämningsuppgift: Nya religiösa rörelser och sekter
 3. Seminarium: Diskussionsfrågor kopplade till inlämningsuppgiften.

När alla delarna är gjorda och betygsatta sätts ett slutbetyg och elev informeras muntligt eller skriftligt. Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven.

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se www.skolverket.se Länk till annan webbplats.

Litteratur

Söka svar: religionskunskap 1 och 2” Malin Mattsson Flenngård.
Likvärdig litteratur går bra att använda.

Prövningen är uppdelad i fem delar

De fem delarna i prövningen:

 1. Prov: demokrati, mänskliga rättigheter och så styrs Sverige, och politiska ideologier
 2. Prov: välfärd, arbetsmarknad och lag och rätt
 3. Prov: politiska ideologier, privatekonomi och nationalekonomi
 1. Prov: internationella organisationer, arbete och arbetsmarknad, massmedia, källkritik, konsumenträtt, privatekonomi kopplad till samhällsekonomi
 2. Muntlig framställning: presentation av samhällsproblem med egen undersökning

Prövningen är uppdelad i fyra delar

De fyra delarna i prövningen:

 1. Prov: demokrati, mänskliga rättigheter och så styrs Sverige, och politiska ideologier
 2. Prov: välfärd, arbetsmarknad och lag och rätt
 3. Prov: internationella organisationer, arbete och arbetsmarknad, massmedia, källkritik, konsumenträtt, privatekonomi kopplad till samhällsekonomi
 4. Muntlig framställning: presentation av samhällsproblem med egen undersökning

Prövningen är uppdelad i tre delar

De tre delarna i prövningen:

 1. Prov: politiska ideologier, privatekonomi och nationalekonomi
 2. Prov: massmedia, källkritik, konsumenträtt, privatekonomi kopplad till samhällsekonomi
 3. Muntlig framställning: presentation av samhällsproblem med egen undersökning

Prövningen är uppdelad i sju delar:

 • Nationellt prov A: Muntligt
 • Nationellt prov B: Läsförståelse
 • Nationellt prov C: Skriftligt

Om proven blir underkända avslutas prövningen.

Övriga uppgifter:

 • Skrivuppgift: språksociologi
 • Skrivuppgift: utredande text, prov som görs på plats.
 • Skriftlig uppgift: skönlitteratur (noveller) Prov som görs på plats
 • Muntlig uppgift: skönlitteratur (roman)

Samtliga delar av prövningen måste bli godkända för att få ett slutbetyg. När alla delarna är gjorda och betygsatta sätts ett slutbetyg och elev informeras muntligt. Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven.

 

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Ämnets syfte och kunskapskrav på www.skolverket.se Länk till annan webbplats.

 

Rekommenderade läromedel för självstudier:

Svenska impulser 1, Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Sanoma Utbildning, ISBN: 9789152337899, finns på nätbokhandlarna bokus.com eller adlibris.com.

Prövningen består av flera delar och varje del måste vara godkänd för att prövningen ska fortsätta. Prövningen bygger inte på någon speciell bok.

 1. Språket uppbyggnad, struktur och samspel
  Språklig analys.
  Ur centralt innehåll: Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.

 2. Skriftlig text av utredande slag
  Skriftligt PM om relationen mellan skönlitteratur och samhälle (upplysningen och romantiken).
  Ur centralt innehåll: Svenska och internationella författarskap. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. Skriftlig framställning av utredande (…) texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.

 3. Skriftlig framställning av argumenterande slag
  Argumenterande text utifrån en given tes om skönlitteratur (realismen/naturalismen).
  Ur centralt innehåll: Svenska och internationella författarskap. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. Skriftlig framställning av (…) argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper

 4. Muntlig framställning av utredande slag
  Roman av en svenska arbetarförfattare och arbetarlitteratur. Framställningen ska innehålla information om författaren, vad som är representativt för arbetarförfattarna och arbetarlitteraturen samt analys av romanen.
  Ur centralt innehåll: Svenska och internationella författarskap. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. Muntlig framställning av utredande (…) slag. Användning av presentationstekniska hjälpmedel.

 5. Muntlig framställning av argumenterande slag
  Argumentera för eller emot en given tes om språkförhållanden i Norden.

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Ämnets syfte och kunskapskrav på www.skolverket.se Länk till annan webbplats.

Upplägget på prövningen

 • 3 skriftliga inlämningar, enligt instruktion: argumenterande text, språkhistoria, rapport.
 • 2 muntliga presentationer: argumenterande tal och utredande tal.
 • 2 skriftliga prov: NP och prov på en roman.

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Ämnets syfte och kunskapskrav på www.skolverket.se Länk till annan webbplats.


Prövningen är uppdelad i sju delar. Efter att ansökan har skickats in, betalats och elev kontaktat ansvarig lärare kommer elev att bli kallad till den första delen av prövningen samt ges nödvändig information gällande prövningens alla delar.

 • Nationellt prov A: Muntligt
 • Nationellt prov B: Läsförståelse
 • Nationellt prov C: Skriftligt

Om proven blir underkända avslutas prövningen.

 • Skrivuppgift: språksociologi
 • Skrivuppgift: utredande text
 • Skriftlig uppgift: skönlitteratur (noveller)
 • Muntlig uppgift: skönlitteratur (roman)

Samtliga delar av prövningen måste bli godkända för att få ett slutbetyg. När alla delarna är gjorda och betygsatta sätts ett slutbetyg och elev informeras muntligt eller skriftligt. Prövningarna bedöms utifrån de av Skolverket uppställda kunskapskraven.


För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Ämnets syfte och kunskapskrav:

 

Ämne - Svenska som andraspråk (Komvux gymnasial) - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., även att bekanta sig och öva på det Nationella provet i SVA 1 genom följande länk, se: https://www.natprov.nordiska.uu.se/kurs1/exempel/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Rekommenderade läromedel för självstudier:

Svenska impulser SVA 1, Carl-Johan Markstedt, Sofia Löwenhielm, Sanoma Utbildning, ISBN: 9789152345726, finns på nätbokhandlarna bokus.com eller adlibris.com.

Upplägget på prövningen

 1. Skriftlig inlämning, enligt instruktion: argumenterande text.
 2. Muntliga presentationer: argumenterande tal och utredande tal.
 3. Skriftliga prov: utredande text, språksociologi/språkhistoria och litteraturkunskap.

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Ämnets syfte och kunskapskrav på www.skolverket.se Länk till annan webbplats.

Upplägget på prövningen

 • 3 skriftliga inlämningar, enligt instruktion: argumenterande text, språksociologi, rapport.
 • 2 muntliga presentationer: argumenterande tal och utredande tal.
 • 2 skriftliga prov: NP och prov på en roman.

Innehåll i kursen

För att vara så förberedd som möjligt rekommenderas starkt att läsa om det centrala innehållet i kursen och vad som krävs för de olika betygen, se Ämnets syfte och kunskapskrav på www.skolverket.se Länk till annan webbplats.

Vi har två perioder för att göra prövning, en på våren och en på hösten.

Du kan göra max två prövningar per period.

Publicerad:

Publicerad: