Menyknapp
bakgrundsbild

Välkommen till Uddevalla Vuxenutbildning

Hos oss kan du som inte läst klart din grundskola eller gymnasieskola göra det. Vi har också ett stort utbud av yrkesutbildningar som leder till jobb!

Välkommen till Uddevalla Vuxenutbildning

Hos oss kan du som inte läst klart din grundskola eller gymnasieskola göra det. Vi har också ett stort utbud av yrkesutbildningar som leder till jobb!

Sen ansökan öppen

Missa inte att flera av våra utbildningar och kurser har fortfarande öppet för sen ansökan!

Vill du börja studera i höst? Flera av våra utbildningar och kurser har fortfarande öppet för sen ansökan.

Läs mer om våra utbildningar och kurser

Nyheter

Kalender

Uddevalla Yrkeshögskola

Läs vidare på eftergymnasial nivå

Studera i Uddevalla. Välj en utbildning som leder till drömjobbet. Hos oss kan du studera både YH-utbildningar och Högskoleprogram.

Gå till Uddevalla Yrkeshögskola

Behöver du studievägledning?

Vi erbjuder stöd inför och under din studietid

Frågor och svar

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Här hittar du schema

  • Du är folkbokförd i Uddevalla kommun
    Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Uddevalla genom den.
  • Du har slutfört ett nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas gymnasieexamen eller studiebevis) eller om du påbörjar dina studier under 2:a kalenderhalvåret det år du fyller 20 år
  • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
  • För studier på Sfi ska du ha fyllt 16 år
  • För en yrkeshögskoleutbildning är det INGET krav på att vara folkbokförd i Uddevalla kommun

Du som är intresserad av att studera i en annan kommun eller hos en annan utbildningsanordnare måste ansöka hos din hemkommun dvs den kommun där du är folkbokförd.

 

För dig som är folkbokförd i Uddevalla:

  1. Sök utbildning/kurs i den anordnande kommunen
  2. Fyll i formuläret Förfrågan om att studera i annan kommun

 

Är du sökande från en annan kommun och vill studera i Uddevalla.

1. Sök utbildning/kurs via vår webbansökan
2. Ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun och bifoga en kopia på din ansökan. (kontrollera din skräppost om du inte fått en kopia på din ansökan)

Det är din hemkommun som beslutar om du får studera hos oss.

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnat i samband med din ansökan och finns reglerad i SFS 2011:1108 (Förordning om kommunal vuxenutbildning)

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning, ska ett urval ske. Vid detta urval skall platsen/platserna i första hand ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval.

På Uddevalla Vuxenutbildningen innebär kontinuerlig antagning att du har möjlighet att starta din utbildning eller kurs på andra tider än de som är angivna för respektive utbildning. Det gäller under förutsättning att det finns plats i utbildningen eller kursen för dig som söker in på komvux.

Det innebär att din kurs/utbildning har en individuell sluttid, anpassad efter dina behov och önskemål.

För vissa utbildningar till exempel vård och omsorg finns fasta starter, då utbildningen är beroende av praktikplatser inom vården. För dig som har erfarenhet av vård eller arbetar inom vård och omsorg, finns det möjlighet att studera inom ramen för validering/distans.

Utbildning hela året

De flesta kurser finns under huvuddelen av året. I utbudet kan det finnas vissa undantag.
Här hittar du all information om kurs- och utbildningstider.

Har du önskemål om att studera på andra tider eller med annat upplägg än det på hemsidan angivna, råder vid dig att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Antagningsbesked för de allmänna kurserna och yrkesutbildningarna kommer att skickas ut under vecka 25.

 

Ja det får du, om du inte har något betyg i kursen eller om du har ett F. Du får inte läsa om en kurs för att få ett högre betyg om du redan har E eller högre. Är du inte nöjd med ditt betyg har du alltid möjlighet att göra en prövning på hela kursen.

All utbildning är kostnadsfri, men du betalar själv dina böcker och ev. övrigt materiel.

Undervisningsmaterial:

En avgift för undervisningsmaterial kommer dock att tas ut.

Barn och utbildningsnämnden i Uddevalla har beslutat att en avgift på 100 kronor per halvår skall betalas av den studerande.

Erlagd avgift återbetalas ej.