Menyknapp

Betygsdokument

När du studerat på gymnasienivå utfärdas olika dokument beroende på när och i vilken skolform du studerat.

Gymnasieexamen

Gymnasieexamen utfärdas när du fullföljt tre års studier på gymnasieskolan och uppfyller kraven för en examen.
Gymnasieexamen (antagning.se) Länk till annan webbplats.

Du kan även få en gymnasieexamen från Komunal Vuxenutbildning.
Gymnasieexamen från komvux (antagning.se) Länk till annan webbplats.

Studiebevis

Studiebevis utfärdas när du studerat på ungdomsgymnasiet, men inte uppnått kraven för gymnasieexamen.

Har du studiebevis och målet är att gymnasieexamen ska utfärdas är du välkommen att boka en tid till studie- och yrkesvägledare för att göra en studieplanering.
Studiebevis eller samlat betygsdokument (antagning.se) Länk till annan webbplats.

Utdrag ur betygskatalog

Utdrag ur betygskatalog utfärdas när du inte fullföljt 3 års studier på ungdomsgymnasiet eller läst enstaka kurser på vuxenutbildningen.

Har du utdrag ur betygskatalog och målet är att gymnasieexamen ska utfärdas är du välkommen att boka en tid till studie- och yrkesvägledare för att göra en studieplanering.

Slutbetyg

Slutbetyg utfärdades när du fullföljt tre år på ungdomsgymnasiet och slutade innan 2013. Slutbetyg utfärdades även på vuxenutbildningen och kan fortfarande utfärdas fram till 1 juli 2025.
Slutbetyg före 2010 (antagning.se) Länk till annan webbplats.
Slutbetyg 2010 och framåt (antagning.se) Länk till annan webbplats.

Samlat betygsdokument

Samlat betygsdokument utfärdades om man inte uppnådde målen för slutbetyg på ungdomsgymnasiet eller om du läst enstaka kurser på vuxenutbildningen i tidigare reform.

Har du samlat betygsdokument och målet är att slutbetyg/gymnasieexamen ska utfärdas är du välkommen att boka en tid till studie- och yrkesvägledare för att göra en studieplanering.
Studiebevis eller samlat betygsdokument (antagning.se) Länk till annan webbplats.

Avgångsbetyg

Avgångsbetyg utfärdades innan 1997
Avgångsbetyg före 1997 (antagning.se) Länk till annan webbplats.


Är du osäker på vad som gäller för dig?

Kontakta studie- och yrkesvägledare. Tag med betygsdokument vid besöket.

Saknar du dina betygsdokument från tidigare studier?

Har du läst på en grundskola eller gymnasium i Uddevalla kommun och inte har dina betyg kan du beställa kopior på din gamla skola om det inte är mer än 5 år sedan du slutade, är det mer än 5 år sedan du studerade kan du beställa kopior på kommunarkivet Länk till annan webbplats..

Har du läst i en annan kommun vänder du dig till den kommunen för att få ut betygen.

Vill du beställa betygsutskrift från vuxenutbildningen?

Har du läst en kurs eller utbildning på vuxenutbildningen så kan du beställa en betygsutskrift här.

Publicerad:

Publicerad: