Menyknapp
test

Samarbete för utbildning till sjukvårdsbiträde

NU-sjukvården, Kunskapsförbundet Väst och Uddevalla vuxenutbildning startar hösten 2023 en gemensam utbildning till sjukvårdsbiträde. ”Med det här samarbetet ger vi människor som högst troligt är våra framtida medarbetare en kvalitetssäkrad utbildning och bra start på sina yrkesliv genom att omedelbart lära känna verksamheten man ska jobba i”, säger Johan Linder, utbildningschef i NU-sjukvården.

Som sjukvårdsbiträde hjälper och avlastar du vårdpersonalen genom att till exempel hjälpa patienterna att tvätta sig, klä på sig och äta. Att det finns sjukvårdsbiträden på sjukhuset är viktigt i syfte att frigöra tid för undersköterskor, som i sin tur kan göra delar av sjuksköterskans sysslor.

Ger fler händer i vården redan under utbildningen

Utbildningen är nio månader lång och motsvarar första delen av undersköterskeutbildningen. Det är en lärlingsutbildning där upp till fyra dagar per vecka består av arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på avdelningar inom NÄL och Uddevalla sjukhus. Lärarna kommer från Kunskapsförbundet Väst och Uddevalla Vuxenutbildning men all utbildning äger rum i NU-sjukvårdens lokaler.

– Lärlingsupplägget ger redan under utbildningstiden fler händer i vården och en utbildning i skarpt läge. Detta i kombination med vuxenutbildningens skickliga yrkeslärare leder till en utbildning med hög kvalitet och vi ser fram emot att utveckla detta tillsammans, säger Björn Wärnberg, verksamhetschef för Uddevalla Vuxenutbildning.

Ett första steg in i vården

I NU-sjukvården finns i dagsläget drygt 120 sjukvårdsbiträden. En av dem är Victoria Qvarnström, som arbetar på avdelning 52-55. När hon började som sjukvårdsbiträde fick hon en intensivutbildning på avdelningen. Att det nu startas en formaliserad utbildning till sjukvårdsbiträde är hon glad för.

– Att jobba som sjukvårdsbiträde kan vara ett steg in i sjukvården. Vi är flera kollegor som är sugna på att läsa vidare till undersköterska och sjuksköterska nu, säger hon.

Bredare utbildningsutbud i området

Sjukvårdsbiträdesutbildningen blir startskottet för ett nytt och fördjupat samarbete mellan vuxenutbildningarna i Orust, Uddevalla och Trollhättan/Vänersborg (Kunskapsförbundet Väst).
Inför 2024 har kommunerna tecknat ett samverkansavtal där man åtar sig att gemensamt verka för att kommuninvånare får tillgång till ett brett utbildningsutbud av högsta möjliga kvalitet.

– När Västra Götalandsregionen vände sig till Uddevalla Vuxenutbildning och Kunskapsförbundet Väst för att man ville utveckla en sjukvårdsbiträdesutbildning tog vi oss med glädje an uppdraget. Att få vara med och bidra till regionens kompetensförsörjning utifrån verksamhetens behov och möjligheter är något vi tror kan bli mycket gynnsamt för både elever och verksamhet, säger Malin Kumlin, verksamhetschef för Kunskapsförbundet Västs vuxenutbildning.

Ansökan öppnar 1 augusti

Ansökningsperioden till den nya utbildningen pågår den 1-31 augusti och utbildningen startar i slutet av september.

Du kan redan nu göra en intresseanmälan på Uddevalla Vuxenutbildnings hemsida för att få en påminnelse till din mail när ansökan öppnar!

Läs mer och ansök på:

Uddevalla Vuxenutbildning www.uddevallavuxenutbildning.se/yrkesutbildning/sjukvardsbitrade Länk till annan webbplats.
Kunskapsförbundet Väst
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/program/larling-sjukvardsbitrade Länk till annan webbplats..

Intervju med Victoria Qvarnström, sjukvårdsbiträde:
www.uddevallavuxenutbildning.se/sjukvardsbitrade/intervju-med-sjukvardsbitrade-victoria-qvarnstrom Länk till annan webbplats.

Logga Uddevalla Vuxenutbildningen
Kunskapsförbundets logga länkad till hemsida Kunskapsförbundets hemsida
NU-sjukvårdens logga länkad till hemsida NU-sjukvårdens hemsida
Vård och omsorgs college logga länkad till hemsida Vård och omsorgs college