Menyknapp
test

Erasmus+ projekt vill möjliggöra att lärlingselever kan göra sin lärlingstid i andra europeiska länder

Under en vecka i november träffades samtliga parter för Erasmus+ projektet VET-EAR Roadmap i den vackra staden Lomazzo i Italien. Under veckan diskuterades hur samverkan kan underlätta och möjliggöra för lärlingselever att göra sin lärlingstid i ett annat land.

Det är stora skillnader avseende lagstiftningen för lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar i olika europeiska länder. Vilket gör det svårt att jämföra och förstå systemen samt att det skapar otydligheter vid internationella utbyten. Projektet pågår fram till december 2023 med målsättningen att få en mer enhetlig förståelse av lärlingssystemet och genom kartläggning underlätta för europeiska länder att ta emot lärlingar från varandra och på så vis ge fler lärlingar möjlighet att studera utomlands (främst med lön). På sikt vill man även öka lärlingsutbildningars attraktionskraft internationellt.

Projektet initierades av Yrkesakademin i Österbotten, Finland och det är 9 partners i 7 europeiska länder som deltar (Finland, Sverige, Norge, Frankrike, Italien, Spanien och Nordmakedonien).

Från Sverige är det Uddevalla Vuxenutbildning och Västsvenska Handelskammaren som deltar.