Menyknapp
test

Kartläggning för att underlätta för europiska länder att ta emot lärlingar från varandra

Projektet VET-EAR Roadmap är en spännande satsning som syftar till att främja samarbete och utbyte inom yrkesutbildning på europeisk nivå. Under mötet i Tetovo, Nordmakedonien, delade de olika projektdeltagarna erfarenheter och kunskaper från sina respektive länder och diskuterade de utmaningar och möjligheter som finns inom yrkesutbildning.

En av de huvudsakliga målsättningarna med projektet är att skapa en gemensam förståelse av lärlingssystemet i olika europeiska länder. Genom att kartlägga och harmonisera processerna för att ta emot och skicka lärlingar utomlands, hoppas man att fler elever ska kunna dra nytta av internationella erfarenheter. Detta kan bidra till att bredda deras perspektiv och förbättra deras anställbarhet.

Projektdeltagare från olika länder, inklusive Norge, Finland, Åland, Frankrike, Spanien, Italien och Nordmakedonien, träffades för att diskutera och planera projektets framtid. Representanter från Uddevalla Vuxenutbildning och Västsvenska Handelskammaren deltog från Sverige.

Vi planerade även delar av innehållet till vårt Öppet Hus 19 april där vi kommer att presentera våra aktuella yrkesutbildningar, VET-EAR-projektet samt vikten av internationellt utbyte inom yrkesutbildning – både för elever, utbildare och företag.
/Maria Jonasson, Lärlingskoordinator

Under dagarna i Tetovo diskuterade man strategier för att öka attraktionskraften för lärlingsutbildningar internationellt. Det handlar om att synliggöra fördelarna med att delta i internationell lärlingspraktik och hur det kan bidra till att forma en starkare och mer kvalificerad arbetskraft. Genom att främja och marknadsföra möjligheterna till internationell rörlighet inom yrkesutbildning, kan man locka fler elever att delta och skapa en ökad efterfrågan på sådana utbildningar.

VET-EAR grupparbete Uddevalla Vuxenutbildning och Västsvenska Handelskammaren

Öppet Hus 2023

Den 19 april bjuder vi in till Öppet Hus där du kan lyssna på intressanta föreläsningar och få höra mer om projektet VET-EAR Roadmap!

Program

10.00 & 11.30 - Arbetsmarknad & utbildning - en väg ut i arbetslivet /Arbetsförmedningen
10.30 & 12.00 - Hur är det att vara lärling? /Västsvenska Handelskammaren
11.00 & 12.30 - Hur kan du göra din praktik utomlands? /Westum