Menyknapp
test

Lärare Jenny med tre elever som läser sfi D

Hög kvalitet genom individanpassning inom sfi

Under hösten har Skolinspektionen granskat individanpassningen inom sfi studieväg 3 kurs C och D på Uddevalla Vuxenutbildning.

Skolinspektionen har mer precist granskat två områden: "Undervisning utifrån elevernas behov, förutsättningar och mål" och "Ett undervisningsinnehåll för kommunikation och deltagande i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv". Skolinspektionen bedömer att arbetet fungerar väl och har inte identifierat några utvecklingsområden.

I beslutet beskriver Skolinspektionen sin bedömning och de många exempel som lärare och elever gett gällande individanpassning, variation, elevinflytande med mer.

Vi är mycket stolta över det arbete som bidragit till det fina resultatet genom rektor Anneli Gustafsson och lärarna Jenny Svensson och Kristina Kvilén med kollegor!
/ Björn Wärnberg, verksamhetschef.

Uddevalla Vuxenutbildning SFI undervisning

Rektor Anneli och lärare Kristina i klassrum med elever som läser sfi C