Menyknapp
test

Språkombud har utbildats på Uddevalla Vuxenutbildning

Språkombud är ett koncept utvecklat av Vård- och omsorgscollege. Under hösten 2022 har 22 stycken språkombud utbildats av språkombudsutbildarna Pauline Nehme och Maria Gillstedt på Uddevalla Vuxenutbildning.

Torsdag den 1 december fick 22 nöjda språkombud i Uddevalla sina diplom och det är den första gruppen som diplomeras i Uddevalla. De är nu klara och redo att med stor inspiration och nya verktyg påbörja sin roll på sina respektive arbetsplatser. Språkombuden kommer tillsammans med chefen driva frågor kring språkutvecklande arbetssätt på arbetsplatserna och finnas som stöd för kollegor i exempelvis dokumentation, skriftlig och muntlig kommunikation. De kommer även belysa hur språket används på arbetsplatsen.

Under utbildningen på Uddevalla Vuxenutbildning har de arbetat fram handlingsplan och språkpolicy för sina arbetsplatser. Förhoppningen är att språkombuden tillsammans med övriga kollegor kan bidra till trygga, självständiga medarbetare och i förlängningen en bättre arbetsmiljö för alla.

Vård- och omsorgscollege

Språkombudutbildningen är kopplat till vård- och omsorgscollege och har funnits i tio år. Utbildningen följer vissa fastställda steg fram till diplomen delas ut.
På Vård- och omsorgscollege hemsida kan du läsa mer om språkombud Länk till annan webbplats.