Menyknapp

Vård och omsorg - Förberedande (sv)

bannerbild

Vård och omsorg - Förberedande (sv)

Längd: 20 veckor

Studietakt: Heltid

Praktik: Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Yrkesutbildning i kombination med Svenska grund delkurs 4.

För dig som vill studera vård- och omsorgsutbildning samtidigt som du läser svenska.

Denna utbildning är för dig som vill börja din utbildning mot undersköterska men som inte är klar med hela svenska grund. Utbildingen är en introduktion där du läser klart svenska grund delkurs 4 samtidigt som du påbörjar kurser mot vård och får en introduktion och prova yrket genom praktik.

Om du vill fortsätta läsa hela utbildningen mot undersköterska läser du vidare 1,5 år på vår undersköterskeutbildning.

Upplägg yrkesutbildning med svenska

Utbildningen består av lärarledda lektioner, självstudier och introduktion mot vård genom praktik.

Kursen ger grundläggande kunskaper i

Omvårdnadsvetenskap och medicin. Det behandlar människors behov av vård och omsorg i olika situationer med utgångspunkt i ett etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt. Du läser också svenska parallelt.

Förkunskaper och behörighet

Alla sökande behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Du som har godkänt betyg i

  • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 2

anses ha visat att du har förutsättningar för sökt utbildning. Om du inte har betyg men har motsvarande kunskaper skall du ansöka till en kunskapsbedömning via vår webbansökan.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats.

Efter utbildningen

När du läst klart kursen på 20 veckor och fått godkännt i samliga kurser kan du arbeta som vårdbiträde eller söka till utbildningen för att bli undersköterska. Om du väljer att söka in hos oss läser du vidare i 1,5 år på undersköterskeutbildningen om du blir antagen.

Kursinnehåll

Klicka på kursen för att läsa om innehållet på skolverkets hemsida.

Totalt 450 gymnasiepoäng

Valbara kurser

Valbara kurser

Kurskod

Gymnasiepoäng

svenska 1/ svenska som andraspråk 1samhällskunskap 1a1

SAMSAM01a1

50
För att få diplom för vård och omsorgs collage behöver du ha läst eller läsa de valbara kurserna.

Kurslitteratur

Grundläggande vård och omsorg (Sara Eweson & Stina Willquist) gleerups förlag
Etnicitet och kulturmöten, andra upplagan (Tove Phillips), gleerups förlag

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Intresseanmälan
Vill du veta när kursen/utbildningen öppnar upp för ansökan igen? Anmäl ditt intresse så meddelar vi dig när nästa ansökningsperiod öppnar. Några av våra utbildningar/kurser startar enbart höst eller vår.Kontakt

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll. Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Längd: 20 veckor

Studietakt: Heltid

Praktik: Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

Kostnadsfri CSN-berättigad

Kontakt

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll. Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Medfinansieras av Europeiska unionen