Menyknapp

Intervju med sjukvårdsbiträde Victoria Qvarnström

Victoria har arbetat som sjukvårdsbiträde sedan januari 2023, och hon ser positivt på att en utbildning för sjukvårdsbiträden startas upp i regionen. Hon upplever att yrkesrollen har en viktig funktion i det dagliga arbetet på sjukhuset och att det är en utmärkt väg för de som vill fortsätta utbilda sig inom vård och omsorg.

Sjukvårdsbiträde Victoria Qvarnström

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?

Det roligaste med mitt yrke är att det är varierat med olika patientfall, och att man får lära sig otroligt mycket om man är uppmärksam och nyfiken med frågor. Det är spännande att gå med sjuksköterskor eller undersköterskor och delta i exempelvis såromläggning samt stödja rehabilitering och sjukgymnastik. Jag får vara med patienter från dag ett efter operationen, hjälpa dem att komma igång med mobilisering och träning så snart de är redo. Det kan handla om att hjälpa en patient att sitta upp i sängen och hitta balans efter benamputation, eller att stötta och avlasta benen efter en protesoperation eller olika typer av frakturer.

Hur länge har du arbetat som sjukvårdsbiträde?

Jag har varit anställd som sjukvårdsbiträde på avdelning 52-55 på NÄL sedan mitten av januari. Då genomgick vi en intensiv utbildning som täckte grundläggande hygienrutiner, tandvård, ergonomi samt säker förflyttning av både oss själva och patienter. Vi fick även utbildning i HLR och annat relevant.

Man känner sig behövd och viktig i arbetet på Ortopeden där jag jobbar. Jag lär mig otroligt mycket och det motiverar mig att fortsätta läsa vidare. Många av oss vill utbilda oss till både undersköterskor och sjuksköterskor, vilket är både roligt och bra för framtiden.

Vilka egenskaper är viktiga i ditt jobb?

Som sjukvårdsbiträde är det viktigt att kunna läsa av människor, att kunna tolka ansiktsuttryck och förstå om någon har smärta till exempel.

Tålamod är en viktig egenskap eftersom våra patienter oftast är äldre och multisjuka. Det tar längre tid för dem att komma igång och röra sig, prata eller följa instruktioner. Särskilt om patienterna har demens, Parkinsons sjukdom eller någon annan form av neurologisk funktionsnedsättning.

Stresstålighet och flexibilitet är viktigt eftersom det är ett samhällsviktigt yrke som pågår dygnet runt.

Språkkunskaper är viktiga, så att man behärskar svenska språket väl både i tal och skrift, samt kan förstå. Vissa patienter kan ha svårt att uttrycka sig själva och/eller förstå.

Det är också viktigt att man inte har några problem med att hantera kroppsvätskor eller avföring. Vi hanterar mycket av detta i omvårdnaden inför, under och efter toalettbesök i olika former, som blöjbyte och tömning av urinkateter samt mätning av urinmängd och förmågan att bedöma eventuella förändringar eller normalitet i urinen.

Man måste kunna kommunicera tydligt, ta initiativ i arbetsgruppen och vara lyhörd. Att ha empati och känna en vilja att hjälpa andra.

Är du intresserad av att utbilda dig till sjukvårdsbiträde?

Uddevalla Vuxenutbildning och Kunskapsförbundet Väst startar en utbildning i samverkan med NU-sjukvården med start 26 augusti 2024.
Utbildningen är 40 veckor och motsvarar första delen av undersköterskeutbildningen. Ansökan är öppen 1 april-31 maj.

Sjukvårdsbiträde Victoria Qvarnström

Publicerad:

Logga Uddevalla Vuxenutbildningen
Kunskapsförbundets logga länkad till hemsida Kunskapsförbundets hemsida
NU-sjukvårdens logga länkad till hemsida NU-sjukvårdens hemsida
Vård och omsorgs college logga länkad till hemsida Vård och omsorgs college

Publicerad: