Menyknapp

Maskinsnickare

bannerbild

Maskinsnickare

Planerad start våren 2025

Längd: 55 veckor

Studietakt: Heltid

Studieform: Dagtid

Praktik: Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Som maskinsnickare arbetar du med maskiner och verktyg för att producera och montera produkter i trämaterial. Arbetsplatserna kan vara inom trä- och möbelindustrin, båtinredningar, fönster- och dörrtillverkning eller tillverkning av inredningar i offentlig miljö.

Under utbildningen får du tillverka träinredningar och möbler, rita och designa i CAD samt göra beräkningar och ritningar. Under introduktionen i skolan får du lära dig att använda verktyg och maskiner på ett säkert och funktionellt sätt. Maskiner som används är bl a maskinstyrda hyvlar, fräsar, borrar och svarvar, men även enklare handverktyg. Under utbildningen ingår utbildningsbevis för Maskinkörkort, kvalitetssäkrat av branschen - en viktig merit när du söker jobb. Utbildningen är företagsförlagd och genomförs i nära samarbete med företagen i regionen och chanserna till jobb efter avslutad utbildning är goda.

För att trivas i yrket är det bra att vara noggrann och kunna fokusera, vara intresserad av form och design och tekniska processer. Eftersom trädamm förekommer bör du inte ha allergi eller besvär med luftvägarna.

Upplägg lärlingsutbildning

Utbildningen är företagsförlagd, där du är lärling på en eller flera arbetsplatser under utbildningen. I skolan går ni tillsammans med läraren igenom yrkesteori, arbetsmiljö och säkerhet, material och vissa praktiska moment. På lärlingsplatsen följer du den ordinarie verksamheten och ingår i arbetslaget. Du deltar i skarpa lägen och ”lär dig jobbet på jobbet”.

Genom att vara lärling på en arbetsplats utvecklar du yrkeskunskaper genom det vardagliga arbetet. Du får ett ökat kontaktnät och referenser inom branschen.

Utbildningens upplägg är ca 70% APL, 20% Skola och 10% Självstudier

Utbildningens upplägg är ca. 70% APL, 20% Skola och 10% Självstudier

Arbetsplatsförlagt lärande

Alla yrkesutbildningar förbereder för anställningsbarhet. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är obligatoriskt i alla yrkesutbildningar.

Många arbetsplatser ligger utanför Uddevalla och du måste kunna ta dig till och från arbetsplatsen på egen hand. Du står även för kostnader för mat, kläder och annan personlig utrustning. Vid informationsträff meddelar läraren vilken typ av kläder och utrustning som behövs. 

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv bekosta läromedel, kläder, skor, samt resor till och från din arbetsplats. (APL)

Behörighetskrav

Alla sökande behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Du som har godkänt betyg i

  • Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

anses ha visat att du har förutsättningar för sökt utbildning. Om du inte har betyg men har motsvarande kunskaper skall du ansöka till en kunskapsbedömning via vår webbansökan.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-perioder

2024-01-29 – 2024-06-07 = 18 veckor, totalt 420 poäng
2024-08-12 – 2025-04-11 = 35 veckor, totalt 700 poäng

Kursinnehåll

Klicka på kursen för att läsa om innehållet på skolverkets hemsida.

Vill du veta mer om yrkesutbildning inom trä- och möbelindustrin titta på denna kortfilm.

Intresseanmälan
Vill du veta när kursen/utbildningen öppnar upp för ansökan igen? Anmäl ditt intresse så meddelar vi dig när nästa ansökningsperiod öppnar. Några av våra utbildningar/kurser startar enbart höst eller vår.Relaterade länkar

Här kan du läsa mer om yrkesrollen och möjligheter till arbete.

Kontakt

Planerad start våren 2025

Längd: 55 veckor

Studietakt: Heltid

Studieform: Dagtid

Praktik: Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

Kostnadsfri CSN-berättigad

Relaterade länkar

Här kan du läsa mer om yrkesrollen och möjligheter till arbete.

Kontakt

Medfinansieras av Europeiska unionen

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll. Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.