Menyknapp

Barnskötare med arbetslivserfarenhet

bannerbild

Barnskötare med arbetslivserfarenhet

Flexibelt upplägg

Studietakt: Deltid/Heltid

Studieform: Distans

Praktik: Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Denna utbildning är för dig som arbetar inom barnomsorgen idag och vill få möjlighet att utbilda dig till barnskötare samtidigt som du arbetar.

Behovet av personal inom barnomsorgen är stort. Många erfarna barnskötare går i pension de närmaste åren och barnkullarna växer. Möjligheterna är många och behovet stort.

Träffa oss den 25 oktober!

Är du nyfiken på utbildningen och hur det är att arbete som barnskötare?
Kom på Öppet Hus! Då får du chansen att prata med lärare och ställa frågor.

Upplägg yrkesutbildning

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på en förskola. Eftersom förskolan kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit.

Kurserna ger grundläggande kunskaper i

 • förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar
 • förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess
 • kunskaper om olika pedagogiska verksamheter
 • kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer
 • kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer

Förkunskaper och behörighet

Alla sökande behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Du som har godkänt betyg i

 • Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
 • Matematik grundläggande nivå.

anses ha visat att du har förutsättningar för sökt utbildning. Om du inte har betyg men har motsvarande kunskaper skall du ansöka till en kunskapsbedömning via vår webbansökan.

I din ansökan måste du bifoga följande:

 • Tjänstgöringsintyg från nuvarande arbetsgivare
 • Arbetsbeskrivning/arbetsuppgifter med underskrift av ansvarig chef

Upplägg distans

Undervisningen sker på distans via digital lärplattform: Google Classroom. Det är viktigt att du har god datavana då dina studier kommer att ske digitalt. Om du inte har detta söker du först till skolans grundläggande datakurs Länk till annan webbplats.

I din distansutbildning ingår obligatoriska föreläsningar, praktiska aktiviteter och examinationer på skolan och via uppkoppling. Detta innebär att du måste ta ledigt från ditt arbete vid dessa tillfällen.

I utbildningen varvas skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter.

Att studera på distans

Distansutbildning innebär i hög grad självstudier och ställer höga krav på eget ansvar och att kunna avsätta den tid som behövs för att klara studierna. Du har möjligheter att träffa din lärare för handledning i dina studier.

Dator

Du behöver ha tillgång till en dator med kamerafunktion för att kunna delta i examinationer och provtillfällen via uppkoppling.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

När du läser barnsskötare med arbetslivserfarenhet behöver du ha en anställning på en arbetsplats inom barnomsorgen. Du kan arbeta deltid eller på timmar förrutsatt att arbetsplatsen erbjuder dig att göra din APL där.
En stor del av utbildningen sker på arbetsplasten tilsammans med en handledare.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

Individullt upplägg.

Kursinnehåll

Klicka på kursen för att läsa om innehållet på skolverkets hemsida.

Intresseanmälan
Vill du veta när kursen/utbildningen öppnar upp för ansökan igen? Anmäl ditt intresse så meddelar vi dig när nästa ansökningsperiod öppnar. Några av våra utbildningar/kurser startar enbart höst eller vår.Starter

Våren 2024

Start och slutdatum är individuellt beroende på vilka och hur många kurser du läser.

Uppstartsdagen är den 15 januari. Den sker på skolan och är obligatorisk.

Studietakt

Deltidsstudier eller Heltidsstudier
Vid heltid läser du 20 poäng/vecka och vid
deltid 10 poäng/vecka.

Kontakt

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll. Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Flexibelt upplägg

Studietakt: Deltid/Heltid

Studieform: Distans

Praktik: Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

Kostnadsfri CSN-berättigad

Starter

Våren 2024

Start och slutdatum är individuellt beroende på vilka och hur många kurser du läser.

Uppstartsdagen är den 15 januari. Den sker på skolan och är obligatorisk.

Studietakt

Deltidsstudier eller Heltidsstudier
Vid heltid läser du 20 poäng/vecka och vid
deltid 10 poäng/vecka.

Kontakt

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll. Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Medfinansieras av Europeiska unionen