Menyknapp

Studieväg 2

Studieväg 2 är för dig som har studerat flera år i grundskola eller studerat på gymnasiet. Här studerar vi lite snabbare än i studieväg 1.

I studieväg 2 läser man först kurs B, sedan kan man fortsätta till C och D.

Tre kurser: B, C och D.

Du kan avsluta dina sfi-studier i studieväg 2 med intyg eller med godkänt betyg.

Vill du läsa sfi studieväg 2 på kvällstid?

Du kan studera sfi en kväll i veckan.

Publicerad:

Publicerad: