Menyknapp

Naturkunskap 1b

bannerbild

Naturkunskap 1b

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2024-08-19 - 2025-01-03

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid

Sista ansökningsdag: 2024-09-06

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

(Naturkunskap 1a1 + 1a2)

Kursen ger en introduktion till den naturvetenskapliga världen. Den innehåller en orientering i grundläggande kemi.

Innehåll och upplägg

Kursen ger en introduktion till den naturvetenskapliga världen. Den innehåller en orientering i grundläggande kemi. Cellära med fotosyntesens och cellandningens betydelse för allt liv tas upp. Genetikens grunder med evolutionära aspekter och den nya gentekniken. Ett viktigt moment är ekologi som behandlar ekosystem, kretslopp och näringskedjor. Våra miljö-problem med bland annat övergödning och växthuseffekt tas upp samt problematiken i samband med ökningen av befolkningen och med vår stora energikonsumtion. Kost/hälsa och livsstil diskuteras och knyts ihop med konsumtion, vanor och droger samt sex-och samlevnad. Slutligen behandlas naturvetenskapliga arbetsmetoder och det naturvetenskapliga förhållningssättet i motsats till ovetenskapliga påståenden.

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Praktiska övningar
  • Handledning

Förkunskaper och behörighet

Grundskola eller motsvarande.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur

Henriksson; Synpunkt 1b, Gleerups.
ISBN: 978-91-40-69260-3

Kurslitteratur kan köpas i någon nätbokhandel ex. bokus.com Länk till annan webbplats. eller adlibris.com. Länk till annan webbplats.

Grafik
Ansökan öppen

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2024-08-19 - 2025-01-03

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt