Menyknapp

Biologi 2

bannerbild

Biologi 2

Start våren 2025

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2024-01-15 - 2024-05-31

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Kursens tonvikt ligger på cell- och molekylärbiologi samt organismens funktion. Fysiologi hos människan, andra djur, växter och svampar, immunsystem och virus, cellers kommunikation och celldelars funktion t ex fotosyntes och cellandning, är viktiga begrepp och arbetsområden som behandlas.

Kursen innehåller cellbiologi där cellens ämnesomsättning, funktion och byggnad studeras. Cellens byggstenar ger en inblick i den senaste molekylärbiologiska forskningen. Människans fysiologi med de viktigaste organsystemen; nervsystem, respiration, cirkulation och matspjälkning behandlas ingående. Sambandet mellan hälsa och sjukdom och livsstil analyseras. Biologins och naturvetenskapens karaktär och arbetsmetoder och det naturvetenskapliga förhållningssättet studeras.

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Praktiska övningar
  • Handledning

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur

Iris Biologi2, 2:a upplagan, Gleerups förlag. Läromedlet finns som bok eller i digital form. Bok: Artikelnr: 51103631. Digital form 6 mån: Artikelnr: 40684066

Kurslitteratur kan köpas i någon nätbokhandel ex. bokus.com Länk till annan webbplats. eller adlibris.com. Länk till annan webbplats.

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt

Start våren 2025

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2024-01-15 - 2024-05-31

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid

Kostnadsfri CSN-berättigad

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt