Menyknapp

Svenska som andraspråk Halvtid

bannerbild

Svenska som andraspråk Halvtid

Längd: 10 veckor / 20 veckor

Utbildningstid: 2024-08-19 - 2025-01-03

Studietakt: Halvtid

Studieform: Kvällstid

Sista ansökningsdag: 2024-10-28

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Du läser kursen på eftermiddag- och kvällstid.

Svenska som andraspråk halvfart är en grundkurs på 50 %. Kursen vänder sig till som inte har Svenska som modersmål.

Antagning

Kontinuerlig antagning. Med reservation för ändringar.

Starter hösten 2024:
2024-08-19
2024-10-28

Omfattning

Undervisningen sker i delkurser. 10 poäng per vecka.

Delkurs 1: 100 poäng - 10 veckor
Delkurs 2: 200 poäng - 20 veckor
Delkurs 3: 200 poäng - 20 veckor
Delkurs 4: 200 poäng - 20 veckor

Kursinnehåll

Denna kurs motsvarar Svenska grundläggande vuxenutbildning och vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. Kursens syfte är att du skall vidareutveckla din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Kursen är också en förberedelse för svenska som andra språk 1 (SVA 1).

På kursen arbetar du med texter av olika genrer.

Språkriktigheten tränas och ordförrådet utökas dels genom de muntliga och skriftliga momenten, dels genom grammatikövningar.
Uttals- och samtalsövningar ingår.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs. Intyg kan utfärdas om betyg inte kan sättas.

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan.

Grafik
Ansökan öppen

Kontakt

Längd: 10 veckor / 20 veckor

Utbildningstid: 2024-08-19 - 2025-01-03

Studietakt: Halvtid

Studieform: Kvällstid

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen

Kontakt