Menyknapp

Svenska som andraspråk

bannerbild

Svenska som andraspråk

Längd: 5 veckor / 10 veckor

Utbildningstid: 2023-05-01 - 2023-06-02

Studietakt: Heltid

Studieform: Dagtid

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Denna kurs motsvarar Svenska grundläggande vuxenutbildning och vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. Kursens syfte är att du skall vidareutveckla din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Kursen är också en förberedelse för svenska som andra språk 1 (SVA 1).

Antagning

Kontinuerlig antagning.

Starter våren 2023:
2023-05-01
2023-06-05 (orienteringskurs)

Starter hösten 2023:
2023-08-21
2023-09-25
2023-10-30
2023-12-04

Med reservation för ändringar.

Omfattning 

Undervisningen sker i delkurser. 20 poäng per vecka.

Delkurs 1: 100 poäng - 5 veckor
Delkurs 2: 200 poäng - 10 veckor
Delkurs 3: 200 poäng - 10 veckor
Delkurs 4: 200 poäng - 10 veckor

Kursinnehåll

I kursen arbetar du med texter av olika genrer.

Språkriktigheten tränas och ordförrådet utökas dels genom de muntliga och skriftliga momenten, dels genom grammatikövningar.
Uttals- och samtalsövningar ingår.

Kursplan och kunskapskrav

Länk till Skolverkets kursplan och kunskapskrav Länk till annan webbplats.

Undervisningen i kursen svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå sker i delkurser.

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan. Delas ut av lärare i samband med första lektionen.

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs. Intyg kan utfärdas om betyg inte kan sättas.

Kontakt

Delkurs 1

Delkurs 2

Delkurs 3

Delkurs 4

Längd: 5 veckor / 10 veckor

Utbildningstid: 2023-05-01 - 2023-06-02

Studietakt: Heltid

Studieform: Dagtid

Kostnadsfri CSN-berättigad

Kontakt

Delkurs 1

Delkurs 2

Delkurs 3

Delkurs 4