Menyknapp

Ma­te­ma­tik Halvtid

bannerbild

Ma­te­ma­tik Halvtid

Längd: 10 veckor / 20 veckor

Utbildningstid: 2024-08-19 - 2025-01-03

Studietakt: Halvtid

Studieform: Dagtid

Sista ansökningsdag: 2024-05-31

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Matematik på grundläggande nivå tillhör ett av kärnämnena i Svenska grundskolan. Kursen ger grundläggande kunskaper inom matematik. Efter godkänd kurs finns förutsättningar för att läsa vidare på gymnasial nivå eller bli behörig till en yrkesutbildning.

Antagning

Kontinuerlig antagning. Med reservation för ändringar.

Starter våren 2024:
2024-01-15
2024-03-25
2024-06-03 (Sommarkurs)

Starter hösten 2024:
2024-08-19
2024-10-28

Omfattning

Undervisningen sker i delkurser. 10 poäng per vecka.

Delkurs 1: 100 poäng - 10 veckor
Delkurs 2: 100 poäng - 10 veckor
Delkurs 3: 200 poäng - 20 veckor
Delkurs 4: 200 poäng - 20 veckor

Kursinnehåll

Kursen motsvarar grundskolans matematik och har till uppgift att utveckla matematiska kunskaper och färdigheter som behövs i vardagslivet och inför eventuella gymnasiestudier. I kursen finns delmoment som de fyra räknesätten, bråkräkning, procent, statistik och sannolikhet, beräkna areor och volymer på enkla geometriska figurer, samt ekvationer och funktioner.
Kursen syftar till att ge grundskolekompetens i matematik.

Länk till Skolverkets kursplan och kunskapskrav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan. Delas ut av lärare i samband med första lektionen.

Betyg

Betyg sätts efter varje delkurs. Godkänt betyg i delkurs 4 motsvarar åk 9 i svensk grundskola.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Grafik
Ansökan öppen

Längd: 10 veckor / 20 veckor

Utbildningstid: 2024-08-19 - 2025-01-03

Studietakt: Halvtid

Studieform: Dagtid

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen