Menyknapp

Engelska Halvtid

bannerbild

Engelska Halvtid

Längd: 10 veckor / 20 veckor

Utbildningstid: 2024-08-19 - 2025-01-03

Studietakt: Halvtid

Studieform: Dagtid

Sista ansökningsdag: 2024-10-28

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Kursens syfte är att ge dig som studerande kunskaper i engelska motsvarande grundskolans årskurs 9.
Förmågan att prata, skriva och kommunicera kommer att tränas under hela tiden och svårighetsgraden ökas successivt.

Antagning

Kontinuerlig antagning. Med reservation för ändringar.

Starter hösten 2024:
2024-08-19
2024-10-28

Omfattning  

Undervisningen sker i delkurser. 10 poäng per vecka.

Delkurs 1: 100 poäng - 10 veckor
Delkurs 2: 100 poäng - 10 veckor
Delkurs 3: 200 poäng - 20 veckor
Delkurs 4: 200 poäng - 20 veckor

Nivåbedömning

Alla elever kommer att få kallelse till nivåbedömning.
Nivåbedömningen sker på skolan. Du träffar då engelsklärare och får lyssna, läsa, skriva och prata på engelska. Detta görs för att du direkt ska hamna på rätt kurs.
Att söka och börja på fel kurs kan göra att du missar studietid, CSN samt riskerar att få IG.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i engelska motsvarande grundskolans årskurs 9.
Förmågan att prata, skriva och kommunicera kommer att tränas under hela tiden och svårighetsgraden ökas successivt.
Vi arbetar med en lärobok men kompletterar med till exempel lättlästa romaner, musik och hemsidor på internet. Du kommer att använda engelska aktivt i gruppdiskussioner om vardagliga ämnen och dessutom få kunskap om olika kulturer i den engelskspråkiga världen.

Länk till Skolverkets kursplan och kunskapskrav Länk till annan webbplats.

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan. Delas ut av lärare i samband med första lektionen.

Betyg

Betyg sätts efter varje delkurs. Godkänt betyg i delkurs 4 motsvarar åk 9 i svensk grundskola.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Grafik
Ansökan öppen

Kontakt

Längd: 10 veckor / 20 veckor

Utbildningstid: 2024-08-19 - 2025-01-03

Studietakt: Halvtid

Studieform: Dagtid

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen

Kontakt