Menyknapp

Omställningsstudiestöd

Nu kan du söka omställningsstudiestöd för utbildning som startar 1 januari - 30 juni 2023. Det nya omställningsstudiestödet är för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmaknaden.

Omställningsstudiestödet gäller för studier i Sverige och du kan vidareutveckla dig inom ditt område eller byta spår till ett annat yrke eller bransch.

Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80% av din lön (upp till ett maxbelopp), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill.
Du kan få stödet i 44 veckor, längre om du studera på deltid.

Det är CSN som har hand om omställningsstudiestödet.

Vem kan få omställningsstudiestöd?

Det finns flera kriterier som behöver uppfyllas för att du ska kunna ansöka om omställningsstudiestödet. Här kan du läsa mer om vilka kriterier det är:

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod.html#h-Vemkanfaomstallningsstudiestod »

Hur ansöker jag?

Du kan läsa mer om omställningsstudiestödet och se checklistan för vad du behöver göra för att skapa en ansökan till CSN i denna länk:

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod.html#h-Saansokerduchecklista »

Exempel på belopp för omställningsstudiestödet

Beräknat på heltid, 2022.

Omställningsstudiestöd räkneexempel bidrag och lån. Bild från www.csn.se

Omställningsstudiestöd räkneexempel bidrag och lån. Bild från www.csn.se

Publicerad:

Publicerad: