Menyknapp

Resultat av kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan

I det publicerade resultatet av kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan 2018 nämner myndigheten utbildningen Skräddare som GODA EXEMPEL inom lärande.

Goda exempel inom granskningsområdet Lärande

"I många av de utbildningar som vi har kvalitetsgranskat 2018 har vi identifierat goda exempel inom granskningsområdet Lärande. I synnerhet avser detta utbildningar som vi har bedömt har mycket hög kvalitet. I en utbildning till skräddare har vi sett hur teori, färdighetsträning och reflektion integreras på ett föredömligt vis med mycket tid avsatt för handledning av de studerande. Merparten av utbildningen består av praktiska moment där de teoretiska delarna vävs in. Progressionen i utbildningen är tydlig. De studerande börjar med att skapa enklare plagg men får sedan tillverka allt mer avancerade plagg efterhand som deras kunskaper, kompetenser och färdigheter utvecklas. De klädesplagg som de studerande syr under
utbildningen är avsedda för externa kunder. Detta för att de studerande ska få träna på provrumssituationer där de ska mäta och anpassa plagg efter en individ och specifika kravbeskrivningar. Den täta kontakten mellan de studerande och lärarna gör att de snabbt fångar upp individuella behov och kan vidta relevanta åtgärder."

Publicerad:

Publicerad: