Menyknapp

Branschen

Svensk modeindustri är internationellt framgångsrik och branschen kännetecknas av en stor tillväxtpotential. Textil- & modebranschen har länge varit en av Sveriges mest spännande och innovativa branscher.

Världsläget gör att många företag inom konfektionsbranschen vill säkra sin produktion och flyttar hela eller delar av den verksamheten till Sverige, vilket ger till följd att efterfrågan ökas och fler mikrofabriker startas. Listan över svenska klädmärken är lång och företagen har stor genomslagskraft globalt.
Den svenska couturen är synlig såväl internationellt som nationellt.

Företag i Sverige

Hela svenska modebranschens omsättning var 380 miljarder kronor år 2019. Det innebär en ökning med 8,9 procent jämfört med året innan. Samma år fanns det ca 13 150 företag i branschen. Av dessa var 2 700 verksamma i tillverkningssektorn.

Designutbudet från Sverige ökar, vilket kräver att kompetens och hantverkskunnande går hand i hand med design, modellering och konfektion. Komplicerad tillskärning och sömnad kan jämföras med ingenjörsyrket i fråga om ett komplext och mångfacetterat kunnande.

Hela världen som arbetsplats

För att bibehålla detta krävs gedigna kunskaper inom skrädderi, konstruktion och passform. Efterfrågan på god sömnadskompetens ofta tillsammans med kunskaper inom konstruktion ökar både från privatpersoner och från företag.

Sveriges Skrädderiförbund med flera intygar att behovet och efterfrågan av personal inom skrädderi ökar. Flera skrädderier och ateljéer har så mycket jobb att de får tacka nej till uppdrag, mycket beroende på svårigheter att anställa kompetenta skräddare.

Hållbarhet blir allt viktigare

De senaste åren har det skett en stor förändring i människors förhållningssätt till mode. Man har blivit mer medveten om miljö och hållbarhet vilket kraftigt ökar efterfrågan på skräddare. Det är viktigt för konsumenter att företagen står för bra miljöpåverkan och den personliga stilen blir allt viktigare för många vilket gynnar hantverket.

Alla är överens om att efterfrågan på hållbara produkter ökar!

Kvalitet och yrkeskunnande

Branschen ställer höga kompetenskrav och för att uppnå det behöver utbildningens omfattning vara 600 Yh-poäng. Exempel på krav är kvalitet i utförande, hantverk, hållbarhet, konstruktion och CAD. Branschen efterfrågar också kunskaper inom kundbemötande, måttagning och provningar.

LIA Nordiska Skräddarskolan

Publicerad:

Publicerad: