Menyknapp
test

100% av studerande till skräddare har arbete i branschen!

Alla våra studerande som tog examen i maj 2023 har jobb och arbetar idag inom yrketsrollen som skräddare. Denna bedrift reflekterar inte bara den höga kvalitet utbildningen håller utan också den starka förankringen inom arbetslivet som Nordiska Skräddarskolan erbjuder.

Flera av de studerande har fått anställning på företagen som de har genomfört sin LIA-praktik på. Skolans stora nätverk av företag möjliggör en effektiv matchning av studenternas intressen och karriärinriktningar, vilket i sin tur öppnar upp för givande praktisk erfarenhet och anställningar.

Vidare har två företagsamma alumner valt att ta steget och starta egna skrädderi-verksamheter, vilket inte bara stärker branschen utan också bidrar till en ökad mångfald och innovation. Något vi på skolan vill inspirera till och stödjer genom kurser inom entreprenörskap där de studerande får en inblick i hur man startar eget företag.

Otroligt glada nyheter och vi vill rikta ett stort tack till våra samverkande företag, engagerade ledningsgrupp och viktigast av allt - duktiga studerande! /Karolina, lärare på Nordiska Skräddarskolan