Menyknapp

E-commerce Product manager

bannerbild

E-commerce Product manager

Ingen start 2024

Längd: 2 år

Utbildningstid: 2023-08-28 - 2025-05-30

Studietakt: Heltid

Praktik: LIA 20 veckor

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Utbildningen för dig som vill utveckla digitala affärer och ta fram e-handelslösningar som skapar långsiktig affärsnytta. Du får gedigen grund i samtliga delar inom e-handelsområdet: digital marknadsföring, e-handelslösningar, affärsutveckling, analys, konvertering och agil produktledning.

Som E-Commerce Product manager kommer du kunna driva och leda utvecklingsprocesser och se till att produkt/lösningar är i fokus och i linje med företagets marknadsstrategi och affärsplan. Du blir en viktig länk mellan marknad, kund, affären, utvecklingsteam och ledning.

Du kan jobba som

  • E-Commerce manager
  • E-handelsansvarig
  • E-Commerce Specialist
  • Projektledare inom e-handel

Efter utbildningen

Efter 2-års studier kan du jobba på både stora och små företag som driver e-handel. Vanliga arbetsuppgifter är att säkerställa kundresan och att e-handelsplattformen fungerar som den ska samt att följa upp försäljning och nyckeltal. Det ingår också att skapa digitala kampanjer, SEO optimera webbsidor, identifiera utvecklingsområden och analysera arbetsprocesser inom e-handels olika områden. Utvecklingen sker snabb så det krävs en ständig förnyelse och innovation. I E-Commerce roller finns både strategiska och operativa sidor där det i seniora tjänster är mer fokus på strategiskt ansvar och personalansvar. Beroende av din tidigare arbetserfarenhet kan du söka seniora tjänster eller juniora som koordinator-/projektledare, specialist på e-handelsföretag eller konsultföretag.

Så studerar du

Utbildningen ges på heltid där föreläsningar varvas med projekt, eget arbete, inlämnings­uppgifter och workshops. ­Utbildningen ges i Uddevalla med direktsändning till Lidköping, Falkenberg och Borås.

Arbetslivets medverkan

YH-utbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Du som studerande har därmed möjlighet att bredda ditt nätverk för att finna ditt drömjobb. Några av de företag som tagit fram och medverkar i utbildningen är:

LIA - Lärande i arbete

En stor och viktig del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

Kursinnehåll

I kursen introduceras den studerande i handelns uppbyggnad, organisering, utveckling och betydelse för ett hållbart samhälle. Kursen ger inblick i handelns digitala utveckling med fokus på hållbarhet, cirkulär ekonomi och värderingsdriven handel. Centralt i kursen är hållbara e-handelslogistikflöden där frågor om inköp, utleverans, returhantering och last-mile tas upp.

Kursens syfte är att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter i digital marknadsföring för att kommunicera företagets varumärke och budskap på rätt sätt och i rätt kanaler. Den studerande lär sig att arbeta strategiskt med marknadsföring i sociala medier för att öka företagets digitala närvaro.

Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes kunskaper om olika e-handelslösningar i form av e-handelsplattformar, affärssystem och andra program för en rik kundupplevelse och omnikanalhandel. En genomgång görs av grundläggande funktioner i e-handelsplattformar som t.ex. administration av produkter, order, katalog- och produktnavigering, kassa, kundkonto, design, marknadsföring och försäljningsoptimering. Integrationsmöjligheter mot delsystem som t.ex. betalsystem, frakt- och logistik, marknadsplatser.

Kursens syfte och mål är att den studerande utvecklar kunskaper inom product management för utveckling av webb och e-handelslösningar. I kursen är det fokus på helheten och bryggan mellan användare, tekniken och affären. I ramverket kring agile product management tas produktstrategier och produktplanering upp samt begrepp som Roadmap, Release och Launch.

Kursen syftar till att utveckla den studerandes kunskaper i sökmotoroptimering (SEO) och annonsering i digitala kanaler. Synligheten på webben är en kombination av organiskt innehåll och betald annonsering. SEO har fokus på relevanta sökord, länkar, text, innehåll, indexering och on-page/off-page. I kursen behandlas också grunder i grafisk produktion med layout, bildkomposition, designmetodik och grafiska principer.

Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes kunskaper i webbteknik och ge en introduktion till User Expericence Design (UX). UX handlar om upplevelsen av att använda en produkt eller ett system. I webbteknik tar kursen med HTML och CSS. I UX delen är det fokus på att göra målgruppsanalys, ta fram User Stories, Personas, designa gränssnitt (wireframes) och användbarhetsstudier.

Kursen syftar till att utveckla den studerandes kunskaper i data- och webbanalys. Det blir allt viktigare att äga den egna datan och kunna visualisera den i beslutsprocesser. I webbanalysen är fokus på att sätta målvärde (KPI) och sedan mäta och analysera med Google Analytics. I kursen behandlas tekniker för att lägga in spårningskod, segmentera och skapa rapporter.

Kursen syftar till att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter i grundläggande affärsekonomi, ekonomistyrning och affärsjuridik. I kursen studeras lönsamhet, nyckeltal, budget, prissättning, affärsnytta och samband mellan ekonomiska begrepp. I kursen tas grunderna upp i avtalsrätt, köp- och konsumenträtt samt GDPR som en e-handlare behöver känna till.

Kursens syfte och mål är att fördjupa den studerandes kunskaper och färdigheter i e-handelsrelaterad utveckling kring e-handelsplattform, affärssystem och integrationer mot delsystem. Det är fokus på e-handelslösningen där affärssystem, e-handelsplattform och delsystem som CRM, BI, PIM för automatisering av processer och arbetsflöde.

Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes kunskaper i affärsmodeller och värdesystem för framgångsrika affärskoncept. Med fokus på värdeskapande processer och ny affärslogik skapas nya hållbara affärskoncept inom digital handel. Kursen tar upp BMC (Business Model Canvas) modellen och Lean-Startup-metoder för att testa hållbarheten i affärsidéer.

Kursens syfte och mål är att praktiskt tillämpa de teoretiska kurserna i utbildningen. Den ska bidra till bilden av hur företaget arbetar när det gäller digital affärsutveckling. Det handlar om att få inblick i marknads-och affärsplan för digitala strategier och att arbeta service-och kvalitetsmedvetet med ständiga förbättringar för ökad kundupplevelse.

Kursens syfte och mål är att praktiskt tillämpa de teoretiska kurserna i utbildningen. Den studerande ska få inblick i hur företaget arbetar med marknadsföring, digitala strategier och affärs- och produktutveckling. Särskilt fokus är på hållbarhet inom handel.

Kursens syfte och mål är att den studerande ska tillämpa förvärvade kunskaper genom att göra en muntlig och skriftlig presentation av ett utvecklingsprojekt inom e-handel. Det förslag som den studerande presenterar ska kunna bidra till företagets utveckling av koncept för e-handel.

Förkunskaper

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval genom särskilt prov.

Särskilt prov

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

  • Läsförståelse – branschspecifik text
  • Skriftliga uppgifter

Särskilt prov ger maximalt 25 p

Poängen från urvalet sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.

Intresseanmälan
Vill du veta när kursen/utbildningen öppnar upp för ansökan igen? Anmäl ditt intresse så meddelar vi dig när nästa ansökningsperiod öppnar. Några av våra utbildningar/kurser startar enbart höst eller vår.Kontakt

Ingen start 2024

Längd: 2 år

Utbildningstid: 2023-08-28 - 2025-05-30

Studietakt: Heltid

Praktik: LIA 20 veckor

Kostnadsfri CSN-berättigad

Kontakt

Röster om utbildningen