Menyknapp

Behörighet

För att bli behörig till en yrkeshögskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. De delas in i grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Läs mer om vilken behörighet som krävs under respektive utbildningssida.​​

Först och främst ska du uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan har du som uppfyller något av följande:​

  • Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.​
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.​
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.​
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.​

Särskild behörighet

De särskilda förkunskaperna varierar beroende på vilken utbildning du söker. Inom Yrkeshögskolan fäster vi även stor vikt vid din arbetslivserfarenhet, ditt intresse för yrkesområdet och din personliga motivation. Information om vilka särskilda förkunskaper som krävs till varje utbildning finns under respektive utbildningssida.​

Saknar du behörighet?

Om du inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen till våra YH-utbildningar. Du kan t.ex. läsa in kurser du saknar på Komvux eller ansöka med reell kompetens om du har kunskap som kan motsvara behörighetskraven. ​Vi kan då göra en bedömning om du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.​

Nedan kan du läsa mer om hur du kan bli behörig.​

Komvux

Saknar du behörighet till en utbildning du är intresserad av?

Då har du rätt att läsa in de kurser du saknar på komvux. Kontakta komvux i din hemkommun för att anmäla dig. Tänk på att vara ute i god tid för att hinna skicka in dina betyg till utbildningen du vill läsa.

Uddevalla Vuxenutbildning

För dig som är folkbokförd i Uddevalla kommun kan du komplettera dina betyg på Uddevalla Vuxenutbildning.

Reell kompetens

Om du saknar de formella meriter som krävs, kan du bli behörig genom att visa du har motsvarande kunskaper som du fått på annat sätt, tex i arbetslivet.

I ansökan ska du beskriva och bifoga intyg som styrker din kompetens. Utifrån dina underlag gör vi en bedömning om du har det som krävs för att klara utbildningen och yrkesrollen.

20% regeln

20% procent av utbildningsplatserna får bestå av studerande som inte uppfyller de formella behörighetskraven och inte kan antas genom reell kompetens.

Om du vill söka genom 20% regeln ska du uppge detta i din ansökan. Du blir sedan kontaktad för en bedömning som sedan ska godkännas av utbildningens ledningsgrupp. I bedömningen tas hänsyn till om du kommer att klara av utbildningen och yrket den leder till.

Så söker du..

Redo för att ansöka och starta din nya karriär eller vill du kanske läsa en enstaka kurs?

Urval & antagning

Vill du veta mer om antagninsgprocessen och urval?

Publicerad:

Publicerad: