Menyknapp

Lärarporträtt - Åsa Keim

Förutsättningarna och spelreglerna inom detaljhandeln förändras i grunden i och med digitaliseringen. Gamla kunskaper och tillvägagångssätt räcker inte längre för att vara relevant och kunna leda framgångsrika butiker och detaljhandelsföretag.

Åsa har samlat på sig bred praktisk erfarenhet av strategiutveckling, företagsledning och säljledning inom olika aspekter av retail och etail. Idag driver hon e-handel i eget bolag och arbetar som konsult, företagscoach och utbildare inom affärs- och strategiutveckling, sälj- och säljledning, varumärke, kommunikation samt e-handel.

Berätta om de kurser du håller i

Jag håller i kurserna Strategisk säljledning och Säljteknik, samt bidrar som lärare i kursen Digitala butikskoncept.

Den första kursens syfte är att utveckla dina kunskaper och färdigheter i att leda strategiskt och operativt säljarbete. Kursen tar upp butikschefens/säljledarens roll och vad som krävs för att skapa en framgångsrik säljorganisation. Vidare hur försäljningsmål förhåller sig till företagets övergripande marknadsmål. Vi går också igenom av olika IT-system och plattformar som på olika sätt stödjer försäljningen. Kursen håller en strategisk nivå, och tar också upp hur försäljningsmål och försäljningsplan förhåller sig till företagets övergripande mål.

Säljteknik fördjupar kunskaperna och färdigheterna inom säljarbetet. Hur och varför man behöver göra en bra behovsanalys och hur man kan förbereda sig inför möten med kunden. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt i den här kursen, och använder oss bland annat av SPIN-metoden.

I kursen Digitala butikskoncept bidrar jag i den delen som handlar om att titta på de större trenderna inom detaljhandeln, och inte minst vad digitaliseringen har för inverkan på branschen. Det ger perspektiv och kunskap i hur framtidens detaljhandel kommer att se ut och ha för förutsättningar, som man sedan arbetar vidare med när man arbetar vidare med affärsutvecklingen av digitala butikskoncept.

Varför ska man läsa Digital butiksledare?

Förutsättningarna och spelreglerna inom detaljhandeln förändras i grunden i och med digitaliseringen. Gamla kunskaper och tillvägagångssätt räcker inte längre för att vara relevant och kunna leda framgångsrika butiker och detaljhandelsföretag. Som ledare måste du lära nytt och vara kunnig i både det som händer idag och det som händer imorgon. Den här utbildningen förbereder dig för att kunna vara den ledaren och affärsutvecklaren som har kunskapen och verktygen att leda framgångsrika butiker och detaljhandelsföretag.

 

Åsa Keim, lärare för Digital butiksledare

Publicerad:

Publicerad: