Menyknapp

Renée från Gina Tricot

Jag jobbar som Chief Customer Officer, vilket innebär att jag fokuserar på att driva frågor som gör att vi som bolag kan jobba mer kundcentrerat. Jag har innan det arbetat som affärsutvecklare och e-handelschef, samt forskarstuderat inom konsumentbeteenden i digital retail.

Idag är det konsumenternas köpbeteenden som styr över retailföretagen, och det är bekvämlighet som är i fokus för många konsumenter. Det ska vara enkelt att förflytta sig genom kundresans olika faser mellan olika kanaler som och trösklarna ska vara låga. Dvs det blir allt större fokus på hur enkel själva köpprocessen är när det kommer från allt till att hitta produkterna man söker till att bli erbjuden rätt betal- och leveransalternativ oavsett vilken/ vilka kanaler kunden väljer att använda.

E-handeln fortsätter att öka, speciellt i dessa tider, vilket gör att butikernas roll ändras och nya utmaningar men också möjligheter uppstår. Fysiska butiker har en unik fördel över e-handeln, de fyller en social funktion där det personliga mötet kan vara i fokus. Konkurrensen när det kommer till utbud och priser från online är väldigt stor vilket gör att personlig service blir ett allt viktigare sätt att differentiera sig på. Här ser vi att nya butikskoncept som ex specialiseringsbutiker dyker upp för att skapa mötesplatser.

Varför ska man välja utbildningen?

Jag rekommenderar utbildningen Digital Store Manager då den ger både strategiska och operativa kunskaper inom butiksledning. Det som sticker ut med utbildningen är att den med sitt digitala fokus är framtidssäkrad. Under utbildningen skapas insikt i vad som präglar dagens kundbeteenden och förståelse kring hur butiksledare kan använda dem för att sätta kunden i fokus och utveckla kundupplevelsen.

Läs mer om YH-utbildningen Digital Store manager här »

Ledningsgruppen för Digital store manager

test

Renée Säverot, Chief Customer Officer på Gina Tricot

Publicerad:

Publicerad: