Menyknapp

Backendutvecklare

bannerbild

Backendutvecklare

Öppen för sen ansökan

Längd: 2 år

Utbildningstid: 2024-08-26 - 2026-05-22

Studietakt: Heltid

Praktik: LIA 20 veckor

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Är du en kreativ problemlösare och intresserad av programmering? Som Backend-utvecklare arbetar du med tre viktiga komponenter i ett system – servers, databaser och applikationer.

Backend är en kombination av teknik och programmering som körs i bakgrunden och som interagerar med webbutvecklarens kod på klientsidan.

Som Backend utvecklare jobbar du nära produktägare och webbutvecklare i agila team för att skapa effektiva och säkra applikationer och webbsidor.

Du kan jobba som

 • Backend-utvecklare
 • Webbutvecklare
 • Systemintegratör
 • Systemutvecklare

Så studerar du

Utbildningen ges på heltid där föreläsningar varvas med projekt, eget arbete, inlämnings­uppgifter och workshops. ­Utbildningen ges i Uddevalla med direktsändning till Lidköping och Strömstad.

Arbetslivets medverkan

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Vi har flera branschföretag representerade i ledningsgruppen för utbildningen. Du som studerande har goda möjligheter att bredda ditt nätverk för att finna ditt drömjobb.

LIA - Lärande i arbete

Lärande i arbete (LIA) utgör en fjärdedel av utbildningen, där man omsätter teoretiska kunskaper i praktiken i slutet av varje läsår. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

Översiktsplaneringen visar hur utbildningen är upplagd under studietiden. Där hittar du också CSN-tider för årskurs 1 och 2.

Kursinnehåll

Kursens syfte och mål är att skapa en förståelse för att arbeta i
den bransch som utbildningen leder till genom föreläsningar
från branschföretag. Kursen syftar dessutom till att skapa en
gemensam grund inför utbildningens övriga kurser genom
arbete med studieteknik och inlärningsmetoder.

 

Centralt innehåll:
• Bransch och branschföreläsningar
• Studieteknik och inlärningsmetoder

Kursens syfte och mål är att ge den studerande en
grundförståelse för utveckling i C# och ligger till grund för
kommande kurser. Kursen behandlar byggandet av egna
algoritmer och olika lösningar på programmeringsproblem i C#.

 

Centralt innehåll:
• Visual Studio
• C# -syntax och semantik
• Moduler, metoder, variabler, operatorer
• Flödeskontroll och loopar
• Grundläggande .NET Klassbibliotek
• Sekventiell programmering
• Klasser och objekt
• Datastrukturer (t ex. array, list, stack, kö)
• Värdetyper och referenstyper

Kursens syfte är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om databaser, SQL-frågespråk och databasdesign. Den studerande ska kunna skapa databaser utifrån genomförd datamodellering.

 

Innehåll

 • Databashanteringssystem
 • Relationsdatabaser
 • Datamodellering
 • SQL-frågespråk
 • Databasdesign
 • Normalisering
 • Indexering
 • Stored procedures
 • Molnbaserad relationsdatabas, t ex. Azure eller Google cloud

Kursens syfte är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter för att skapa webb- och systemapplikationer. Den studerande lär sig även att skapa skalbara tjänster på webben och utveckla mot molnet.

Innehåll:

 • NET Framework
 • MVC (Model-View-Controller)
 • ASP.NET Web API
 • AZURE
 • HTTP

Kursen syftar till att ge de studerande grundläggande kunskaper i två av de språken som webbläsaren förstår; HTML för innehållet och CSS för utseendet. Den studerande ska efter
kursen kunna skapa korrekta semantiska HTML sidor och
responsiva layouter anpassade för olika plattformar med CSS.
Kursen syftar också till att den studerande ska förstå hur
backend och frontend samarbetar.


Centralt innehåll
:

 • Vanligt förekommande HTML-Element
 • Semantiska HTML-element för layout
 • CSS syntax och grundkoncept
 • Layout med CSS grid och flexbox
 • Responsiv design med media-queries

Kursens syfte och mål är att den studerande utvecklar
kunskaper och förståelse för Agil systemutveckling och
lättrörliga systemutvecklingsmetoder. Kursen tar upp
principerna bakom agil utveckling, kravställning och
kundförståelse.

 

Innehåll:

 • Det agila manifestet
 • Principerna bakom agila metoder
 • Agil estimering
 • Scrum
 • Kanban

Kursens syfte och mål är att den studerande utvecklar
grundläggande kunskaper i PHP-programmering. Den
studerande ska kunna skapa webbapplikationer med PHP,
felsöka och debugga samt använda lämplig metod för
versionshantering. Kursen innehåller också konfigurering av
webbservrar och utvecklingsmiljöer.

 

Centralt innehåll

 • Konfigurering av webbserver, ex XAMPP, Apache, Nginx
 • Integrerade utvecklingsmiljöer (IDE)
 • Syntax för programmering med PHP
 • Klasser och objekt
 • Datastrukturer
 • Formulärhantering
 • Felsökning och debugning
 • Versionshantering ex GIT
 • Säkerhet

Kursens syfte är att den studerande fördjupar kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering i C# samt att hantera information i relationsdatabaser. Den studerande fördjupar även sina kunskaper och färdigheter när det gäller att skapa och göra anrop till databaser.

 

Centralt innehåll

 • Objektorienterad programmering i C#
 • Databashantering, ex SQL Server
 • ORM, ex. Entity Framework
 • SQL och LINQ-frågespråk
 • Granskning av annans kod ( code reviews )

Kursens syfte är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter i tillämpad programmering och utveckling av serverbaserade applikationer. Utifrån tidigare kurser ska de studerande lösa ett utvecklingsbehov där datalager, tjänstearkitektur med webinterface ingår. Vidare tar kursen upp datalagring via en molntjänst.

Centralt är arbetet i agila utvecklingsteam och de verktyg och metoder som hör därtill.

 

Innehåll:

 • Tillämpa agil arbetsmetodik i systemutvecklingsprojekt
 • Verktyg för samarbete i utvecklingsprojekt, ex. Github projects, Trello, Jira, Azure Devops
 • Metoder för samarbete kring kod, ex. Gitflow, Kanban, Scrum
 • Tillämpning av HTML och CSS för webbgränssnitt
 • Serverlogik/Business logic med PHP
 • Molnhostad SQL-databas, ex. Azure, AWS

Kursens syfte är att den studerande ska omsätta sina
teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som
denne tillskansat sig genom utbildningen. Den studerande ska
planera, genomföra och utvärdera en webb-baserad
systemlösning i grupp om minst två personer.
Målet med kursen är att den studerande självständigt
genomför en lösning med ett webb-baserat verktyg från
kravspecifikation och tidsestimering till koncept och färdig
produkt.
Den studerande formulerar och genomför egna lösningar av
tekniska delmoment samt tar ansvar för kvalitetssäkring och
testning. Detta för att självständigt kunna ansvara för planering
och genomförande av ett systemutvecklingsprojekt.
Dokumentationen ska förutom rapport innehålla
systemdokumentation, projektbeskrivning och presentation.

 

Centralt innehåll:
• Självständig systemutveckling
• Planering, rapportering och redovisning av utvecklingsarbetet
• Testning av mjukvara
............................................. ..........................................

Kursens syfte är att den studerande får omsätta teoretiska och
praktiska kunskaper i en skarp arbetsmiljö och på så vis få
träning i att utveckla ett professionellt förhållningssätt i rollen
som backend-utvecklare.


Målet med kursen är att den studerande ska få god förståelse
för de arbetsmetoder som används inom branschen backendutveckling, samt utifrån en kravspecifikation och med
handledning kunna utveckla webbapplikationer och delta i
professionellt utvecklingsarbete.

Förkunskaper

Om du saknar någon av kurserna ovan finns möjlighet att bli behörig antingen genom reell kompetens eller genom att läsa upp kurser via din lokala Vuxenutbildning.

Här kan du läsa om reell kompetens och hur du kan bli behörig till utbildningen Länk till annan webbplats.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval genom betyg och prov.

Särskilt prov

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av ett test i matematik och programmering.

Särskilt prov ger maximalt 20 p

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan. Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.

Grafik
Ansökan öppen
Intresseanmälan
Vill du veta när kursen/utbildningen öppnar upp för ansökan igen? Anmäl ditt intresse så meddelar vi dig när nästa ansökningsperiod öppnar. Några av våra utbildningar/kurser startar enbart höst eller vår.Kontakt

Följande företag har medverkat i framtagande av utbildningen

 • Hamnsystem Sverige, Strömstad
 • Ecus, Strömstad
 • Ixit AB, Trollhättan
 • Trygva Solutions AB, Uddevalla
 • Concil Tranqulity 14 AB, Lidköping
 • Empir Industry AB, Uddevalla
 • Varbi by Grade AB, Trollhättan
 • Ithing AB, Lidköping
 • Tenstar Simulation AB, Tanumshede
 • Trinax AB, Trollhättan
 • Hogia AB, Stenungssund
 • IoSoft AB, Tanumshede
 • Amlisoft AB, Uddevalla
 • Ancon AB, Uddevalla
 • InExchange Factorum AB, Skövde
 • Bozzanova Reklambyrå, Vänersborg
 • ZoCom Utveckling, Göteborg
Öppen för sen ansökan

Längd: 2 år

Utbildningstid: 2024-08-26 - 2026-05-22

Studietakt: Heltid

Praktik: LIA 20 veckor

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen

Kontakt

Följande företag har medverkat i framtagande av utbildningen

 • Hamnsystem Sverige, Strömstad
 • Ecus, Strömstad
 • Ixit AB, Trollhättan
 • Trygva Solutions AB, Uddevalla
 • Concil Tranqulity 14 AB, Lidköping
 • Empir Industry AB, Uddevalla
 • Varbi by Grade AB, Trollhättan
 • Ithing AB, Lidköping
 • Tenstar Simulation AB, Tanumshede
 • Trinax AB, Trollhättan
 • Hogia AB, Stenungssund
 • IoSoft AB, Tanumshede
 • Amlisoft AB, Uddevalla
 • Ancon AB, Uddevalla
 • InExchange Factorum AB, Skövde
 • Bozzanova Reklambyrå, Vänersborg
 • ZoCom Utveckling, Göteborg