Menyknapp

I Ulfs framtidsvision har alla en stödpedagogutbildning

Mötet med människorna inom korttidsverksamhet blev början på Ulfs karriärsbyte från säljare till stödpedagog.

Vad gjorde du innan du började studera till stödpedagog i Uddevalla?

Efter flera år som säljare var det dags att byta och då hamnade jag inom en korttidsverksamhet. Det var fantastiskt att få möta dessa underbara människor. Efter några år ville jag utveckla mig vidare och stödpedagogen som jobbade på samma enhet och som själv hade gått utbildningen i Uddevalla, peppade mig till att söka.

Varför valde du just den här utbildningen?

Först och främst för att få verktyg i vardagen för att möta stödanvändare framför allt där jag upplevde att jag inte nådde fram. Jag var också nyfiken på att lära mig mer generellt inom verksamhetsområdet. Ett år kändes som en rimlig utbildningstid och jag hade hört gott om utbildningen från andra. Det kändes som en god personlig investering och då arbetsmarknaden för stödpedagoger är bra handlade det också om att få bättre lön.

Blev utbildningen som du hade tänkt dig?

Ja, verkligen! Att studera var jätteroligt och givande framför allt få träffa sina klasskamrater som drevs av samma mål att utvecklas och som också ville lära sig mer. I gruppen fick man del av varandras tankar och erfarenheter, det var bland det roligaste jag gjort inom utbildning. Lärarna skapade verkligen ett prestigelöst klimat där alla kände sig sedda och hörda.

Nu så här efter utbildningen tycker jag att de arbetsuppgifterna som jag gör idag stämmer bra överens med det vi gick igenom. Som stödpedagog handlar det om att få vara den som driver utvecklingen utifrån brukarnas behov så de blir så självständiga och delaktiga som möjligt i sina egna liv. Jag känner mig mycket trygg i min kunskap och efter utbildningen har jag en god förståelse för varför vi behöver göra det vi gör, framför allt när det gäller dokumentationen där det finns stor utvecklingspotential.

Vad gör du nu?

Nu jobbar jag som stödpedagog i Kungälvs kommun. Jag är stödpedagog för två dagliga verksamheter och ett boende inom LSS. På boendet har jag uppdraget som ansvarig pedagog. Jag har en mycket stöttande chef och får vara med att påverka det dagliga stödet till brukarna genom t.ex. utbildning till personalen. Jag kommer även snart få en stödpedagogskollega - det känns toppen att bli två.

Vad tror du om framtiden?

Jag upplever att arbetsmarknaden är mycket ljus som stödpedagog. De stödanvändare vi möter behöver mer komplext stöd, vilket gör att den kompetens vi har verkligen behövs för att ge rätt stöd till rätt person. Så småningom tror jag att alla som jobbar inom LSS har en stödpedagogutbildning, vi är bara i början av den resan.

Ulf Appelqvist, studerande

Publicerad:

Publicerad: