Menyknapp

Därför läser vi till stödpedagog i Uddevalla

Malin och Rasmus studerar just nu på utbildningen till Stödpedagog inom funktionshinderområdet i Uddevalla.

Vad gjorde ni innan ni började här?

Malin har jobbat inom LSS-verksamhet i 11 år. Det började med en praktikplats under gymnasiet på ett serviceboende inom kommunen, efter det har hon bland annat jobbat som personlig assistent men sedan 7 år tillbaka är hon anställd på samma servicebostad som hon gjorde sin praktik och trivs mycket bra.

Rasmus har jobbat privat inom LSS både på serviceboende och på gruppboende i 5 års tid. Nu ville han fördjupa sina kunskaper inom verksamhetsområdet och han är idag helt tjänstledig därifrån för att studera till stödpedagog.

Varför valde ni Uddevallas utbildning till Stödpedagog inom funktionshinderområdet?

För mig var det naturligt med Uddevalla som studieort då jag bor här, säger Rasmus. Dessutom blev jag rekommenderad av kollegor som gått tidigare år att det var en bra utbildning. Malin fyller i att hon också har kollegor som pratat gott om utbildningen. Så när Malin fick ett mail från sin chef om utbildningen förra våren så tänkte hon: Nu är det dags, nu söker jag!

Tips till den som vill söka?

Båda säger unisont så här: Sök om du vill utveckla din kompetens inom området och få större ansvar på jobbet. De lägger till det är en intensiv och rolig utbildning som kräver tid. Så beroende på vem du är - ta tjänstledigt eller jobba med då inte heltid. Båda ler och säger det ska ju gå ihop med det övriga livet också.

Malin och Rasmus, studerande på utbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet i Uddevalla.

Publicerad:

Publicerad: