Menyknapp

Fredrik är fartygsingenjör och lärare

Jag heter Fredrik Tidblad och arbetar både som lärare på Marin Serviceingenjör och som 1:e fartygsingenjör inom off-shore industrin i Norge. Dessutom håller jag på med masterstudier på Chalmers Maritime Management.

Varför valde du att bli sjöingenjör?

Jag har alltid tyckt om båtar och havet och min morfar jobbade till sjöss så jag har alltid hört många historier om livet ombord.

Vad är roligast med ditt jobb som lärare?

Det mest givande är att se hur de studerandes kunskaper växer fram och hur intresset blir mer och mer fördjupat. Vi arbetar ju mot samma mål, att klara kurser och ta examen för att kunna få en bra väg ut i branschen.

Varför ska man läsa utbildningen?

Det är en bred generalistutbildning som ger en bra kompetens för arbete som serviceingenjör, både för personer som är nya i branschen och för personer som redan jobbar inom marinteknik men som vill kompetensutveckla sig. Branschen behöver verkligen den här kompetensen och det finns studerande som redan under sin första LIA (praktik) har fått jobb.

Några goda råd?

Tänk på att det är en yrkeshögskoleutbildning vilket innebär att man har ett större individuellt ansvar än på gymnasieskolan.

Fråga alltid mig som lärare om man behöver hjälp och stöd för att nå målen men även om man vill ha extra material om man vill lära sig mer.


Fredrik Tidblad, lärare på Marin Serviceingenjör

Publicerad:

Publicerad: