Menyknapp

Sen ansökan

Är du sent ute? Du kan vara lugn, här hittar du de utbildningar och kurser som forfarande går att söka.

När öppnar sen ansökan?

När den ordinarie ansökningspeioden passerat stängs anmälan. När vi sedan kontollerat och gjort vårt urval kan det hända att det finns platser kvar till en kurs eller utbildning. Vid dessa tillfällen öppnar vi för sen anmälan. Vi öppnar även upp för sen anmälan om det är personer som väljer att tacka nej till sin plats och vi inte har någon på reservlistan.

När behandlas min ansökan?

Anmälningar som kommer in via sen anökan hanteras i den ordning de kommer in, förutsatt att ansökan är komplett. Du som har ansökt i tid behandlas först. Efter det behandlas de som är reserver och sedan de som gjort en sen anmälan.

Publicerad:

Publicerad: