Menyknapp

Reell kompetens

Om du saknar de formella meriter som krävs, kan du bli behörig genom att visa du har motsvarande kunskaper som du fått på annat sätt, tex i arbetslivet.

I ansökan ska du beskriva och bifoga intyg som styrker din kompetens. Utifrån dina underlag gör vi en bedömning om du har det som krävs för att klara utbildningen och yrkesrollen.

Publicerad:

Publicerad: