Menyknapp

20% regeln

20% procent av utbildningsplatserna får bestå av studerande som inte uppfyller de formella behörighetskraven och inte kan antas genom reell kompetens.

Om du vill söka genom 20% regeln ska du uppge detta i din ansökan. Du blir sedan kontaktad för en bedömning som sedan ska godkännas av utbildningens ledningsgrupp. I bedömningen tas hänsyn till om du kommer att klara av utbildningen och yrket den leder till.

Publicerad:

Publicerad: