Menyknapp

Vård och omsorg - Distans

bannerbild

Vård och omsorg - Distans

Startar 19 augusti och 28 oktober

Längd: Individuellt upplägg

Studietakt: Deltid/Heltid

Studieform: Distans

Praktik: Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

Kostnadsfri CSN-berättigad

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för ett arbete inom vård- och omsorgsverksamheter. Just nu är det brist på vårdpersonal i hela landet, efter utbildningen har du goda chanser till jobb.

Ansökan för vård och omsorg distans görs tillsammans med studie- och yrkesvägledare

Arbete inom vård- och omsorg innebär:

 • Ett omväxlande och stimulerande arbete för dig som är intresserad av och vill arbeta med människor.
 • Olika arbetsuppgifter som utgår från vårdtagarens/patientens behov.
 • Förmåga att lyssna, ta ansvar och kunna sätta sig in i andra människors situation.
 • Att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Upplägg distans

Undervisningen sker på distans via digital lärplattform: Google Classroom.

I din distansutbildning ingår obligatoriska föreläsningar, metodövningar och examinationer på skolan och via uppkoppling.
Detta innebär att du måste ta ledigt från ditt arbete vid dessa tillfällen.

I utbildningen varvas skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter.

Det kan förekomma arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats inom vård- och omsorgsområdet. Eftersom APL-platserna även finns på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit.

Att studera på distans

Distansutbildning innebär i hög grad självstudier och ställer höga krav på eget ansvar och att kunna avsätta den tid som behövs för att klara studierna. Du har möjligheter att träffa din lärare för handledning i dina studier.

Dator

Du behöver ha tillgång till en dator med kamerafunktion för att kunna delta i examinationer och provtillfällen via uppkoppling.

Arbetsplatsförlagt lärande

Inför APL kommer alla elever att behöva visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Behörighetskrav

Alla sökande behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Du som har godkänt betyg i

 • Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Matematik grundläggande nivå, delkurs 2

anses ha visat att du har förutsättningar för sökt utbildning. Om du inte har betyg men har motsvarande kunskaper skall du ansöka till en kunskapsbedömning via vår webbansökan.

Vi ser även att du behöver ha följande:

 • Grundläggande datakunskaper.
  Du behöver ha datavana då dina studierkommer att ske digitalt via kursplattform. Om du inte har detta söker du först till skolans grundläggande datakurs

 • Relevant erfarenhet från arbete inom vård och omsorg.
  För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen på distans ser vi att du behöver ha relevant erfarenhet från arbete inom vård och omsorg. I annat fall söker du till vår skolförlagda utbildning. Läs mer om vår skolförlagda utbildning här

I din ansökan måste du bifoga följande:

 • Tjänstgöringsintyg
 • Arbetsbeskrivning/arbetsuppgifter med underskrift av ansvarig chef
 • Betyg och intyg från kurser/utbildningar du gått inom yrkesområdet.

Validering

Validering är främst till för dig som har ett par års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorgsarbete dock minst 1 år, minst 75% och att du har en anställning idag. Syftet med validering är att synliggöra och förstärka kompetensen genom att kombinera ditt arbete med flexibla studier.

Så här går valideringen till:

När du blivit antagen och har börjat din utbildning gör lärare en bedömning om det finns förutsättningar för en validering. Det sker via en kartläggning och intervju. Vid validering sker praktisk bedömning på arbetsplats.
Här kan du läsa mer om validering

Kostnader

Du bekostar själv din litteratur och ev. resor till och från din APL-plats.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Efter utbildningen

När du är färdig med utbildningen får du betyg i kurserna och ett diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. För att få diplom för vård- och omsorgscollege behöver du ha läst eller läsa till svenska 1/svenska som andra språk1 och samhällskunskap 1a1.

Du kan sedan söka arbete inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst. Utbildningen kan också leda till fortsatta studier.

Kursinnehåll

Klicka på kursen för att läsa om innehållet på skolverkets hemsida.

Komvuxarbetet mot Vård planeras ihop med en studie- och yrkesvägledare.

Betyg sätts efter uppnått kursmål i varje kurs enligt skalan: A-F

Grafik
Ansökan öppen
Intresseanmälan
Vill du veta när kursen/utbildningen öppnar upp för ansökan igen? Anmäl ditt intresse så meddelar vi dig när nästa ansökningsperiod öppnar. Några av våra utbildningar/kurser startar enbart höst eller vår.Starter

Hösten 2024

Start 1 - 19 augusti
Start 2 - 28 oktober

Våren 2024

Start 1 - tisdag 9 januari
Start 2 - tisdag 19 mars

Uppstartsdagen sker på skolan och är obligatorisk.

Studietakt

Deltidsstudier eller Heltidsstudier
Vid heltid läser du 20 poäng/vecka och vid
deltid 10 poäng/vecka.

Ansökan för vård och omsorg distans görs tillsammans med studie- och yrkesvägledare

Kontakt

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll. Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Startar 19 augusti och 28 oktober

Längd: Individuellt upplägg

Studietakt: Deltid/Heltid

Studieform: Distans

Praktik: Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen

Starter

Hösten 2024

Start 1 - 19 augusti
Start 2 - 28 oktober

Våren 2024

Start 1 - tisdag 9 januari
Start 2 - tisdag 19 mars

Uppstartsdagen sker på skolan och är obligatorisk.

Studietakt

Deltidsstudier eller Heltidsstudier
Vid heltid läser du 20 poäng/vecka och vid
deltid 10 poäng/vecka.

Ansökan för vård och omsorg distans görs tillsammans med studie- och yrkesvägledare

Kontakt

Reservation för ändringar i utbildningens innehåll. Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Medfinansieras av Europeiska unionen