Menyknapp

Studieväg 1

Det är en långsam studieväg som i första hand vänder sig till dig som:

  • har kort eller ingen skolbakgrund från hemlandet
  • har studerat max sex år i skolan i hemlandet
  • inte kan läsa och skriva på ditt eget språk

Fyra kurser: A, B, C och D.

Du kan avsluta dina sfi-studier i studieväg 1 med intyg eller godkänt beyg efter avslutad kurs.

Publicerad:

Publicerad: