Menyknapp

Läsa flera gymnasiala kurser

För att du ska få de bästa förutsättningarna att klara dina studier när du läser flera gymnasiala kurser samtidigt så har vi delat in kurserna i olika block vid schemaläggning.

Hur ska jag planera?

Vi rekommenderar att du inte läser flera kurser inom ett block under samma period för att undvika schemakrockar. Du kan läsa flera kurser från olika block samtidigt. Schemakrockar mellan de olika blocken kan förekomma i enstaka fall.

Vill du ha hjälp med att planera dina studier?

Kontakta studie- och yrkesvägledare för vägledning och information inför studie- och yrkesval. Telefon 0522-69 61 90 eller syv-vux@uddevalla.se

Publicerad:

Block 1

Biologi 2
Matematik 3bc
Matematik 2a
Matematik 2bc
Engelska 5
Religionskunskap 1

Block 2

Svenska 1
Svenska som andraspråk 3
Naturkunskap 2
Historia 1a1, 1a2, 1b
Kemi 2
Ledarskap och organisation

Block 3

Svenska 2
Svenska 3
Svenska som andraspråk 1
Fysik 1b2
Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b

Block 4

Engelska 6
Matematik 1abc
Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b
Svenska som andraspråk 2
Information och Kommunikation
Företagsekonomi 1

Övriga kurser

Matematik 4
Fysik 2

Kvällskurser

Grundläggande datorkunskap (Orienteringskurs)
Svenska som andraspråk 1
Matematik 2bc
Engelska 6

Orienteringskurser (repetitionskurser)

Du kan läsa kurser som en repetition inför vidare studier eller i kombination med en betygsgrundande kurs för att få mer stöd i dina studier.

Engelska 5-6
Matematik 1
Matematik 2
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2-3

Publicerad: