Menyknapp

Svenska som andraspråk 2

bannerbild

Svenska som andraspråk 2

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2024-08-19 - 2025-01-03

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid / Flex

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

I kursen Svenska som andraspråk 2 kommer du lära dig mer inom svenska språket. Du kommer lära dig Svenska genom att prata, läsa och skriva på svenska. Kursen går att läsa på plats dagtid eller

Kursinnehåll

Muntliga utredande och argumenterande presentationer. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt källhänvisningsteknik. Ordförråd och struktur. Läsning av och samtal om texter. Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider. Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskap i.

Upplägg

Du kan välja mellan att läsa kursen på plats dagtid eller som flex.

Vad innebär FLEX?

Upplägget Flex innebär att du kan vara på plats i skolan vid de tillfällen som passar och läsa på egen hand när du inte har möjlighet att komma till skolan.

  • I kursen ingår obligatoriska tillfällen på plats i skolan.
  • Du har ett stort eget ansvar att följa kursplaneringen och studietiden vid flexstudier.

Flex passar dig som har studiedisciplin.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på svenska som andraspråk 1. Svenska som andraspråk A för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Bedömningsgrunder

Både muntliga och skriftliga uppgifter ligger till grund för betyget.

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Grafik
Ansökan öppen
Intresseanmälan
Vill du veta när kursen/utbildningen öppnar upp för ansökan igen? Anmäl ditt intresse så meddelar vi dig när nästa ansökningsperiod öppnar. Några av våra utbildningar/kurser startar enbart höst eller vår.Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2024-08-19 - 2025-01-03

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid / Flex

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt