Menyknapp

Samhällskunskap 1a1

bannerbild

Samhällskunskap 1a1

Längd: 10 veckor

Utbildningstid: 2023-08-21 - 2023-10-27

Studietakt: 50 poäng

Studieform: Dagtid

Sista ansökningsdag: 2023-09-01

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Vårt lands samhällsförhållanden behandlas med historiska tillbakablickar. Vi tar även upp dagsaktuella händelser och samhällsfrågor och försöker sätta in i sitt sammanhang.

Innehåll och upplägg

Vårt lands samhällsförhållanden behandlas med historiska tillbakablickar. Vi tar även upp dagsaktuella händelser och samhällsfrågor och försöker sätta in i sitt sammanhang. Stort utrymme ges till diskussioner kring värderingar och demokratibegreppet. Allmänt är ämnet inriktat mot medborgarskap och att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Vi fokuserar på att söka information från olika medier och att kritiskt granska och värdera desamma.

Eleverna ska kunna uttrycka sina kunskaper och uppfattningar både muntligt och skriftligt med hjälp av modern informationsteknik.

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Praktiska övningar
  • Handledning

Förkunskaper och behörighet

Grundskola eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart.

Grafik
Ansökan öppen

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt

Längd: 10 veckor

Utbildningstid: 2023-08-21 - 2023-10-27

Studietakt: 50 poäng

Studieform: Dagtid

Sista ansökningsdag: 2023-09-01

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt