Menyknapp

Matematik 3b

bannerbild

Matematik 3b

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2023-08-21 - 2024-01-05

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid

Sista ansökningsdag: 2023-08-31

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Kursen bygger på matematik 2. Matematik B för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen ger ytterligare matematiska verktyg: logaritmer, potenser, polynomfunktioner, exponentialfunktioner och derivata med tillämpningar inom teknik, fysik, kemi och ekonomi.

Matematik 3b bygger vidare på matematik 2b inom aritmetik, algebra och funktionslära. Centralt innehåll i kursen är differentialkalkyl och problem som gäller optimering, förändringar och extremvärden. Du bör vara uppdaterad på algebra och funktionslära från kursen i matematik 2b.

Arbetssätt

  • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
  • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
  • Handledning

Kursinnehåll

  • Algebra och funktioner
  • Absolutbelopp och gränsvärden
  • Förändringshastigheter och derivator
  • Enhetscirkeln och trigonometri
  • Integraler
  • Problemlösning

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på matematik 2.
Matematik B för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Bedömningsgrunder

Skriftliga prov, inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur

Meddelas vid uppstart.

Grafik
Ansökan öppen

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt

Längd: 20 veckor

Utbildningstid: 2023-08-21 - 2024-01-05

Studietakt: 100 poäng

Studieform: Dagtid

Kostnadsfri CSN-berättigad

Grafik
Ansökan öppen

Skolverket

Här kan du läsa mer om ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav på gymnasial nivå.

Kontakt